Gawain: i-install ang MySQL server na sumusunod sa mga tagubilin mula sa ikatlong aralin ng ikalimang antas