"Hi, Amigo!"

"Ituloy natin ang ating mga aralin kung paano mag-google."

"Narito ang ilang mga pagsasanay:"

Ano ang hahanapin gamit ang Google
1 Paano magsulat ng impormasyon sa isang arbitrary na lokasyon sa isang file
2 Paano basahin ang ika-10,000 na linya mula sa isang file nang hindi binabasa ang mga nauna
3 Paano i-convert ang isang String sa isang Reader
4 Paano i-convert ang isang Manunulat sa isang String
5 Paano lumikha ng isang proxy object
6 Paano i-override ang InvokeHandler
7 Paano magsulat ng isang RMI client
8 Paano magsulat ng isang RMI server
9 Paano magbigay ng access sa RMI mula sa ibang mga computer sa network
10 Mga karaniwang error sa RMI