"Tingnan ang ilang iba pang mga bagay na maaari mong gawin sa mga substring:"

8) Paano ako makakahanap ng substring?

Hinahayaan ka ng mga pamamaraan ng indexOf at lastIndexOf na maghanap ng mga string sa loob ng mga string. Mayroong 4 na bersyon ng mga pamamaraang ito:

Ang paraan ng indexOf ay naghahanap ng isang string sa isang tinukoy na String. Ang pamamaraan ay maaaring maghanap para sa string mula sa simula ng tinukoy na String, o simula sa ilang index (ang pangalawang paraan). Kung natagpuan ang string, ibabalik ng pamamaraan ang index ng unang karakter nito; kung hindi ito matagpuan, ibabalik nito -1.

Paraan) (mga) halimbawa
int indexOf(String str)
String s = "Good news, everyone!";
int index = s.indexOf ("ne");
Resulta:

index == 5
int indexOf(String str, int from)
String s = "Good news, everyone!";
int index = s.indexOf ("ne", 7);
Resulta:

index == 16

"Ang hulingIndexOf na pamamaraan ay naghahanap ng tinukoy na string pabalik mula sa dulo ng aming String! Ang pamamaraang ito ay maaaring maghanap ng isang string mula sa pinakadulo ng aming String, o simula sa ilang index (ang pangalawang paraan). Kung ang string ay matatagpuan, pagkatapos ibinabalik ng pamamaraan ang index ng unang karakter nito; kung hindi ito matagpuan, ibabalik nito ang -1."

Paraan) (mga) halimbawa
int lastIndexOf(String str)
String s = "Good news, everyone!";
int index = s.lastIndexOf("ne");
Resulta:

index == 17
int lastIndexOf(String str, int from)
String s = "Good news, everyone!";
int index = s.lastIndexOf("ne", 15);
Resulta:

index == 5

9) Paano ko papalitan ang bahagi ng isang String ng isa pang String?

"Mayroong tatlong paraan para dito."

Pinapalitan ng paraan ng pagpapalit ang lahat ng paglitaw ng isang partikular na karakter ng isa pang karakter.

Pinapalitan ng  paraan ng replaceAll  ang lahat ng paglitaw ng isang substring ng isa pang string.

 Pinapalitan ng  paraan ng replaceFirst ang unang paglitaw ng isang naipasa na substring na may tinukoy na string.

Paraan) (mga) halimbawa
String replace(char oldChar, char newChar)
String s = "Good news, everyone!";
String s2 = s.replace>('o', 'a');
Resulta:

s2 == "Gaad news, everyane!";
String replaceAll(String regex, String replacement)
String s = "Good news, everyone!";
String s2 = s.replaceAll ("ne", "_");
Resulta:

s2 == "Good _ws, everyo_!";
String replaceFirst(String regex, String replacement)
String s = "Good news, everyone!";
String s2 = s.replaceFirst ("ne", "_");
Resulta:

s2 == "Good _ws everyone!";

"Ngunit kailangan mong mag-ingat sa mga ito. Sa huling dalawang pamamaraan ( replaceAll at replaceFirst ), ang string na hinahanap namin ay ipinasa bilang isang regular na expression, hindi isang simpleng string. Ngunit pag-uusapan ko iyon mamaya."