Magsanay gamit ang StringBuilder at StringBuffer - 1

"Hi, Amigo!"

"Hi, Diego. You know what, I've decided na lahat ng ginagawa mo ay para sa ikabubuti ko."

"Salamat sa mga gawain. I'd be happy to do them."