"Hi, Amigo!"

"Yeah, tasks, I know, I know. By the way, Diego, you make great tasks."

"Salamat sa pagpansin sa wakas. Narito ang ilan pa:"