"Hi, Amigo!"

"Ito pa ang ilan pang gawain. Sana ay masiyahan ka."