Magsanay sa kasalukuyang kalagayan ng thread - 1

"Hi, Amigo! Kamusta na pakiramdam mo?"

"Excellent. I learned so many new things today. Lalo na about thread states."

"Naku, ang galing. Narito, subukan natin ang iyong kaalaman:"