Bago ang malawakang paggamit ng JavaScript, sikat ang isang XML-based na data storage at transfer format.

Maaaring ganito ang hitsura ng impormasyon tungkol sa isang tao sa format na ito:

<person firstName="Bill" lastName="Gates">
  <birthday day="12" month="10" year="1965">
  <address city="Radmond" state="Washington" street="Gates 1" zipCode="93122">
  <phone home="+123456789" work="+123456799">
</person>

Ang nasabing code ay halos binubuo ng mga tag at napaka-maginhawa para sa pag-parse ng mga programa. Gayunpaman, mahirap para sa mga tao na basahin ang naturang code. Samakatuwid, sa paglipas ng panahon, nagsimula itong mapalitan ng format na JSON, na nilikha batay sa mga bagay na JavaScript.

Ang JSON ay nangangahulugang JavaScript Object Notation.

Ang parehong bagay na isinulat bilang JSON ay magiging ganito:

{
 "firstName": "Bill",
 "lastName": "Gates",
 "birthday": {
  	"day": "12",
  	"month": "10",
  	"year": "1965" },
 "address": {
  	"city": "Radmond",
  	"state": "Washington",
  	"street": "Gates 1",
  	"zipCode": "93122"},
 "phone": {
  "home": "+123456789",
  "work": "+123456799"}
}

Ang ganitong rekord ay mas mahirap para sa isang computer, ngunit mas madali para sa isang tao. Sa pagtaas ng Internet at JavaScipt sa partikular, ang format na ito ay pumalit sa lahat ng iba pa. Bilang karagdagan, isinulat ang mabilis na JSON data parser library.

Ang Java ay may mga aklatan na maaaring mag-convert ng mga bagay sa Java patungo at mula sa JSON. Kaya bilang isang Java programmer, wala kang dapat ipag-alala.

Bilang karagdagan, kasama ang JDK 7, ipinakilala ng Java ang isang built-in na uri ng data - JsonObject. Maaari mong basahin ang higit pa tungkol dito sa dokumentasyon .