Bir önceki derste küçük bir program derledik ve karşılığında programımızı bytecode olarak içeren MySolution.class dosyasını aldık. Kaynak kodu şuydu:


class MySolution {
  public static void main(String[] args) {
   System.out.println("Hi, command line!");
  }
}

Şimdi bu .class dosyasını çalıştırması için JVM'ye iletelim . Bunu yapmak için, ana yöntemi içeren sınıfın adını belirterek java komutunu kullanacağız :


D:\temp>java MySolution

"Merhaba, komut satırı !" konsolda.

Burada dosya adını ( MySolution.class ) değil, sınıf adını ( MySolution ) belirtmeniz gerektiğini unutmayın .

Konsoldan başka bir program çalıştırmayı deneyelim. Bu kez ana yöntemin giriş parametresi olan args dizisini kullanacağız :


public class MyArgs {
  public static void main(String[] args) {
    if (args.length == 3) {
      System.out.println(args[0].toLowerCase());
      System.out.println(args[1].toUpperCase());
      System.out.println(args[2].length());
    } else {
      System.out.println("Three parameters are expected.");
    }
  }
}

Derleyelim...


D:\temp>javac MyArgs.java

Ve koş:


D:\temp>java MyArgs

İşte çıktı: Üç parametre bekleniyor .

En son komutta, sınıf adından sonra, args dize dizisinde sona erecek bağımsız değişkenleri belirtebilirsiniz . Örneğin, aşağıdaki bağımsız değişkenleri iletirseniz:


D:\temp>java MyArgs One Two Three

Ardından args dizisi ["Bir", "İki", "Üç"] olacaktır.

Ve ekran çıktısı şöyle olacaktır:

bir
İKİ
5

Bir argümanın boşluk içermesini istiyorsanız, onu çift tırnak içine almanız gerekir:


D:\temp>java MyArgs "One Two" Three "Four Five Six"

Çıktı:

bir iki
ÜÇ
13

Programınız tek bir dosyadan oluşuyorsa, onu açıkça derlemeden çalıştırmanın basit bir yolu vardır. Java yardımcı programına dosyanızın adını ( .java uzantısı dahil) ve herhangi bir bağımsız değişkeni söylemeniz yeterlidir :


D:\temp>java MyArgs.java param1 param2

Bu özellik, programlama dilini yeni öğrenmeye başlayan kişilerin hayatını kolaylaştırmak için Java 11'de eklenmiştir.

Daha detaylı bilgi için:
Java komutu yerleşik yardıma sahiptir . Görüntülemek için komut satırında aşağıdakini çalıştırın:
 • java -- yardım