Bu seviyede koleksiyonlarla tanışmaya devam ettiniz: HashMap ve TreeMap'in ne olduğunu anladınız ve ayrıca Koleksiyonlar yardımcı sınıfının yöntemleri hakkında daha fazla şey öğrendiniz.

Genel olarak, nefes alıp vermenizi ve ardından (şimdilik) bu konuları tamamen kapatmanızı öneririz - birkaç ek dersi dikkatlice okuyun. Sıkıcı olmayacak!

HashMap: Bu ne tür bir harita?

Java'da Ağaç Haritası

Java'daki Koleksiyonlar

Java'da Koleksiyonlar sınıfı