"Merhaba, Amigo!"

  Görüşme soruları
1 Bir Thread nesnesinin tüm durumlarını adlandırın.
2 Bir iş parçacığı, senkronize edilmiş bir bloğa girdiğinde hangi durumlara geçebilir?
3 wait() yöntemi çağrıldığında bir iş parçacığı hangi duruma girer?
4 wait(500) çağrılırsa bir iş parçacığı hangi duruma girer?
5 notify() yöntemi çağrıldığında bir iş parçacığı hangi duruma girer?
6 notifyAll() yöntemi çağrıldığında bir iş parçacığı hangi duruma girer?
7 Bir muteks nesnesinde wait() adı verilen senkronize bir blokta üç iş parçacığı.
Dördüncü bir ileti dizisi notifyAll()'ı çağırırsa, bu ileti dizileri hangi duruma girecek?
8 Birleştirme(500) ve bekleme(500) arasındaki fark nedir?
9 Bekle(500) ile uyku(500) arasındaki fark nedir?
10 verim() yöntemi çağrıldığında bir iş parçacığı hangi duruma girer?