4.1 HTTP Yöntemlerinin Listesi

Bir HTTP isteğindeki ilk sözcük yöntem adıdır . Java'da arama yöntemleriyle bile bazı benzerlikler var. HTTP isteğindeki yöntem, kaynak üzerinde gerçekleştirilecek temel işlemi tanımlar.

Ne tür bir kaynak? Mesele şu ki, World Wide Web'in şafağında, sunucular sırasıyla HTML dosyalarını depoladılar, istek böyle bir dosya içindi ve kaynak / dosya ile gerçekleştirilmesi gereken bazı eylemleri açıkladı.

HTTP standardı aşağıdaki yöntemleri belirtir:

# Yöntem Tanım
1 ELDE ETMEK Belirtilen kaynağın içeriğini sorgulamak için kullanılır .
2 POSTALAMAK İstemciden sunucuya veri aktarmak için kullanılır. Sunucudaki bir kaynağın durumunu değiştirir .
3 KOYMAK İstemciden sunucuya veri aktarmak için kullanılır. Sunucuda yeni bir kaynak oluşturur .
4 SİLMEK Sunucuda belirtilen kaynağı siler .
5 KAFA GET'e benzer, ancak yanıt gövdesi yoktur. Yanıt başlıklarını almak için gerekli
6 SEÇENEKLER Belirtilen kaynak için desteklenen yöntemlerin bir listesini sunucudan ister.
7 İZ hizmet yöntemi. İsteğin geçtiği sunucular tarafından değiştirilip değiştirilmediğini öğrenmenizi sağlar.
8 BAĞLAMAK hizmet yöntemi. Güvenli bir bağlantı kurmak için kullanılır.

4.2 GET yöntemi

GET yöntemi en popüler HTTP yöntemidir. Bu, tarayıcının bir sonraki sayfa için sunucuya bir istek gönderdiğinde çağırdığı şeydir.

Örneğin, tarayıcıda http://codegym.cc/path/resource?param1=value1¶m2=value2 bağlantısını takip ettiyseniz , tarayıcı CodeGym sunucusuna şu başlangıç ​​satırıyla başlayacak bir HTTP isteği gönderir :

GET /path/resource?param1=value1&param2=value2 HTTP/1.1

Sonuç olarak, sunucunun tarayıcıya, isteğin durumunu yazacağı ve ayrıca istenen kaynağı göndereceği bir HTTP yanıtı göndermesi gerekecektir.

GET yönteminin birden çok kez çağrılmasının sunucunun durumunu değiştirmediği ve sunucunun her seferinde aynı yanıtı döndürmesi gerektiği varsayılır . Bu nedenle, protokolün nesne önbelleğe alma üzerinde zorlu bir kontrolü vardır.

İlk olarak, GET isteği kullanılarak alınan kaynaklar, tarayıcı kendi takdirine bağlı olarak kendi tarafında önbelleğe alabilir (nüanslar vardır).

İkincisi, sunucuya istek gönderirken özel bir başlık If-Modified-Sinceve date. İstenen kaynak/belge belirtilen tarihten sonra değiştiyse sunucu bunu gönderir. Değiştirilmezse, kaynak gövdesi iletilmez. İstemcide önbelleğe alındığı varsayılır.

Sayfa önbelleğe alma (GET istekleri) her zaman kullanılır, bu nedenle bu konuyu incelemenizi tavsiye ederim.

4.3 POST ve PUT Yöntemleri

POST yöntemi, sunucudaki bir kaynağı güncellemek için kullanılır. Örneğin, sunucuya bir resim yüklediğinizde, tarayıcınız bir POST isteği gönderir.

Bu başlangıç ​​satırıyla başlayacak bir HTTP isteği düşünün:

POST /path/resource?param1=value1&param2=value2 HTTP/1.1
headers…

<request body>

Sonuç olarak, sunucunun tarayıcıya, isteğin durumunu yazacağı ve ayrıca değiştirilen kaynağı göndereceği bir HTTP yanıtı göndermesi gerekecektir. POST yöntemini birden çok kez çağırmak, sunucunun durumunu değiştirir ve sunucu her seferinde farklı bir yanıt verebilir .

GET ve POST , web'deki en yaygın iki istektir. Yöntemlerin nasıl çalıştığını hatırlamanızı kolaylaştırmak için aşağıdaki tabloyu göz önünde bulundurun:

ELDE ETMEK POSTALAMAK KOYMAK
Rica etmek yalnızca URL URL ve istek gövdesi URL ve istek gövdesi
Cevap Yanıt kodu ve gövde Yanıt kodu ve gövde Cevap kodu

POST isteği hakkında daha fazla bilgiyi bağlantıdan okuyabilirsiniz .

4.4 SİLME yöntemi

Ve son olarak, DELETE yöntemi hakkında bilgi . Burada her şey basit.

Örneğin sunucudaki belirli bir kaynağı silmek istiyoruz. Ona şöyle bir istek gönderiyoruz:

DELETE  /path/resource?param1=value1&param2=value2 HTTP/1.1

Bu isteği aldıktan sonra, sunucu belirtilen kaynağı silecektir. Tabii silme hakkınız yoksa.