Tạo phiên bản trò chơi cổ điển của riêng bạn!

Viết mã, cải thiện nó và chơi. Và hãy để bạn bè của bạn chơi! :)