Цикъл за всеки в Java

Както вече знаете, цикълът for-each е вид for цикъл, който използвате, когато трябва да обработите всички елементи на масив or колекция. В този урок ще намерите примери за използване на този цикъл с масив от данни и колекция и ще гледате полезен видеоклип за това How работи този тип цикъл. И ако това не е достатъчно, кажете здравей на допълнителното четене от нашите собствени ученици относно циклите for и for-each. И допълнително, селекция от алтернативни методи за работа с колекции в Java.