„Здрасти, Амиго!“

Въпроси за интервю
1 Защо се нуждаем от RandomAccessFile?
2 Какво се случва, ако файлът, от който RandomAccessFile трябва да чете, не съществува?
3 Какво се случва, ако файлът, в който RandomAccessFile трябва да пише, не съществува?
4 Защо се нуждаем от класа StringReader?
5 Защо се нуждаем от класа StringWriter?
6 Защо се нуждаем от класа ByteArrayStream?
7 Защо се нуждаем от класа PrintStream? Можете ли да посочите някои места, където се използва?
8 Защо се нуждаем от DynamicProxy?
9 Как работи RMI?
10 Какви типове обекти можете да предавате с помощта на RMI?