"Hei, Amigo!"

Intervju spørsmål
1 Hvorfor trenger vi RandomAccessFile?
2 Hva skjer hvis filen som RandomAccessFile skal lese fra, ikke eksisterer?
3 Hva skjer hvis filen som RandomAccessFile skal skrive til, ikke eksisterer?
4 Hvorfor trenger vi StringReader-klassen?
5 Hvorfor trenger vi StringWriter-klassen?
6 Hvorfor trenger vi ByteArrayStream-klassen?
7 Hvorfor trenger vi PrintStream-klassen? Kan du nevne noen steder den brukes?
8 Hvorfor trenger vi DynamicProxy?
9 Hvordan fungerer RMI?
10 Hvilke typer objekter kan du passere ved hjelp av RMI?