"Поздрави, Амиго! Разкажи ми за напредъка си. Какво си учил тази седмица?"

„Ели, Риши, доктор Билаабо и аз говорихме за многопоточност. Научих много!“

„Скъпи приятелю, мисля, че имам нещо, което да разшири разбирането ти. Още малко теория ще ти се отрази добре. Седни удобно. Имам да ти кажа нещо.

Многопоточност в Java: Howво е това, неговите предимства и често срещани клопки

Вече знаете, че програмирането има начин да извършва множество действия едновременно — паралелно — instead of в строга последователност. Това улеснява решаването на много задачи. Но не всичко върви гладко. Многонишковостта има някои капани, които могат да хванат не само начинаещи, но и опитни програмисти. Ще ви обясним How да не си създавате проблеми.

Какво правят методите на класа Thread

Този урок ще ви научи на някои от методите на класа Thread за стартиране и пауза на нишки. Тяхната логика се различава от другите методи, затова сме подготвor много примери.