„Здрасти, Амиго!“

„Здравейте, капитан Катерици, сър!“

„Днес имате нова, по-предизвикателна задача.“

„Ще напишем играта Arkanoid.“

„Ето линк към това How ще изглежда приблизително.“

„Ще има ли същата графика?“

Голяма задача: Арканоид - 1

— Разбира се, че не сме, ние не сме цивилни.

— Тогава Howво ще има?

Голяма задача: Арканоид - 2

„Всичко ще бъде в конзолен стил Spartan, точно Howто трябва да бъде във военните.“

"Продължете."

"Да, сър. Пристъпвам към задачата."