„Здрасти, Амиго!“

„Нека продължим с нашите уроци за това How да гуглим.“

„Ето няколко упражнения:“

 

Упражнения за търсене в мрежата:
1 Какво му е лошото на оператора goto?
2 Какво представляват запазените думи в Java?
3 Какво се случва, ако извикам чакане извън синхронизиран блок?
4 Какво е връзка „случва се преди“?
5 Цел и методи на интерфейса BlockingQueue?
6 Как да компorрам java файл от конзолата?
7 Как да стартирам java файл от конзолата?
8 Как да стартирам програма, състояща се от няколко компorрани file от конзолата?
9 Как да създам директория с поддиректории, например doc/release/com/codegym/test?
10 Как да използвам маска («*.doc»), за да получа списък с файлове в директория?