"Hi, Amigo!"

"Ituloy natin ang ating mga aralin kung paano mag-google."

"Narito ang ilang mga pagsasanay:"

 

Mga pagsasanay sa paghahanap sa web:
1 Ano ang masama sa goto statement?
2 Ano ang mga nakalaan na salita sa Java?
3 Ano ang mangyayari kung tumawag ako ng paghihintay sa labas ng isang naka-synchronize na bloke?
4 Ano ang "nangyayari-bago" na relasyon?
5 Layunin at pamamaraan ng interface ng BlockingQueue?
6 Paano ako mag-compile ng java file mula sa console?
7 Paano ako magpapatakbo ng isang java file mula sa console?
8 Paano ako magsisimula ng isang programa na binubuo ng ilang pinagsama-samang mga file mula sa console?
9 Paano ako lilikha ng isang direktoryo na may mga subdirectory, hal. doc/release/com/codegym/test?
10 Paano ako gagamit ng mask («*.doc») para makakuha ng listahan ng mga file sa isang direktoryo?