4.1 Обекти на браузъра

Както вече знаете, езикът на JavaScript работи вътре в браузъра, така че по няHowъв начин трябва да взаимодейства със същия браузър. За да направите това, браузърът има няколко обекта и функции, които са достъпни от JavaScript.

Първият е an object window, който описва прозореца на браузъра. Или по-скоро описвах кога браузърите бяха без раздели. Сега обектът window описва текущия раздел на браузъра, в който се зарежда pageта със скрипта.

Второ, това е an object documentтози, който отговаря за documentа, показан в раздела. Това може да е малко объркващо. За простота, нека кажем, че documentът е това, което се показва на потребителя, а прозорецът е това, в което се показва този document.

Трето, това е an object consoleтози, който отговаря за изхода към конзолата на браузъра. Да, браузърите също имат конзола, тя се използва главно за отстраняване на грешки в скрипта и показване на съобщения за грешки. Обикновено можете да го отворите, като натиснете бутона F12 в браузъра си.

Object window, е обектът от най-високо ниво за всички обекти на страници. И въпреки че можете директно да пишете имена на обекти documentвъв consoleвашия скрипт, всъщност техните имена window.documentи window.console.

4.2 Диалози в JavaScript

метод alert().

Освен това an object windowима няколко функции, които са видими за скрипта на pageта. Най-често използваният е alert(). Позволява ви да покажете диалогов прозорец със съобщение до потребителя. След това скриптът се спира, докато потребителят щракне върху OK.

Пример:

alert("JavaScript is the best!");

метод prompt().

Има и функция, с която можете да помолите потребителя да въведе няHowва стойност - това е prompt().

Пример:

var age = prompt("Enter Year of Birth");

метод потвърждение().

Можете да покажете диалогов прозорец с два бутона Ok- Cancelпопитайте потребителя за няHowво действие.

Пример:

var isOK = confirm("Are you ready");

4.3 събитие onload().

И още един полезен и интересен момент. Прозорецът на браузъра има събитие , което се задейства, когато documentът е напълно зареден. Можете да посочите code, който да се изпълни, след като documentът бъде зареден и показан.

Това може да стане по три начина.

Първо, можете да вградите JavaScript code директно в HTML page като стойност на атрибут:

<body onload="alert('document loaded');">
 <img src="big-image.png">
</body>

Второ, можете да вградите JavaScript code просто в HTML page:

<head>
  <script>
    function load()
    {
      alert('document loaded');
    }
    window.onload = load;
  </script>
</head>
<body>
  <img src="big-image.png">
</body>

Трето, можем да го напишем малко по-кратко, като декларираме анонимна функция:

<head>
  <script>
    window.onload = function () {
      alert('document loaded');
    }
  </script>
</head>
<body>
  <img src="big-image.png">
</body>

4.4 събитие onclick().

И накрая, друго важно събитие (събитие) е event OnClick. Което се случва на всеки елемент, върху който потребителят е щракнал. Както event OnLoadможе да се задава по различни начини, така ще дадем само най-простия:

<body>
 <img src="big-image.png" onclick="alert('user clicked on the image');">
</body>