4.1 உலாவி பொருள்கள்

உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மொழி உலாவியில் இயங்குகிறது, எனவே அது எப்படியாவது இதே உலாவியுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். இதைச் செய்ய, உலாவியில் ஜாவாஸ்கிரிப்டில் இருந்து கிடைக்கும் பல பொருள்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் உள்ளன.

முதலாவது an object window, உலாவி சாளரத்தை விவரிக்கிறது. அல்லது அதற்கு பதிலாக, உலாவிகள் தாவல்கள் இல்லாமல் இருக்கும்போது நான் விவரிக்கப் பயன்படுத்தினேன். இப்போது சாளர பொருள் தற்போதைய உலாவி தாவலை விவரிக்கிறது, அதில் ஸ்கிரிப்ட் கொண்ட பக்கம் ஏற்றப்படுகிறது.

இரண்டாவதாக, an object documentதாவலில் காட்டப்படும் ஆவணத்திற்கு இதுவே பொறுப்பாகும். இது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கலாம். எளிமைக்காக, ஆவணம் என்பது பயனருக்குக் காட்டப்படும் என்றும், சாளரம் என்பது இந்த ஆவணத்தில் காட்டப்படும் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம்.

மூன்றாவதாக, இது an object consoleஉலாவி கன்சோலுக்கான வெளியீட்டிற்கு பொறுப்பாகும். ஆம், உலாவிகளில் கன்சோலும் உள்ளது, இது முக்கியமாக ஸ்கிரிப்டை பிழைத்திருத்தம் செய்வதற்கும் பிழை செய்திகளைக் காண்பிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உங்கள் உலாவியில் F12 பொத்தானை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் வழக்கமாக திறக்கலாம்.

Объект window, எல்லாப் பக்கப் பொருள்களுக்கும் மேல்-நிலைப் பொருளாகும். documentஉங்கள் ஸ்கிரிப்ட்டில் நீங்கள் நேரடியாக பொருள் பெயர்களை எழுதலாம் என்றாலும் console, உண்மையில், அவற்றின் பெயர்கள் window.documentமற்றும் window.console.

4.2 JavaScript இல் உரையாடல்கள்

எச்சரிக்கை () முறை

இது an object windowபக்க ஸ்கிரிப்ட்டில் தெரியும் பல செயல்பாடுகளையும் கொண்டுள்ளது. மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் alert(). பயனருக்கு ஒரு செய்தியுடன் உரையாடல் பெட்டியைக் காட்ட இது உங்களை அனுமதிக்கிறது. பயனர் சரி என்பதைக் கிளிக் செய்யும் வரை ஸ்கிரிப்ட் இடைநிறுத்தப்படும்.

உதாரணமாக:

alert("JavaScript is the best!");

prompt() முறை

சில மதிப்பை உள்ளிடுமாறு பயனரைக் கேட்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடும் உள்ளது - இது prompt().

உதாரணமாக:

var age = prompt("Enter Year of Birth");

உறுதிப்படுத்தும் () முறை

நீங்கள் இரண்டு பொத்தான்களைக் கொண்ட ஒரு உரையாடல் பெட்டியைக் காட்டலாம் Ok- Cancelசில செயல்களைப் பற்றி பயனரிடம் கேளுங்கள்.

உதாரணமாக:

var isOK = confirm("Are you ready");

4.3 onload() நிகழ்வு

மேலும் ஒரு பயனுள்ள மற்றும் சுவாரஸ்யமான தருணம். உலாவி சாளரத்தில் ஆவணம் முழுமையாக ஏற்றப்படும் போது ஒரு நிகழ்வு உள்ளது. ஆவணம் ஏற்றப்பட்டு காட்டப்பட்ட பிறகு செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய குறியீட்டை நீங்கள் குறிப்பிடலாம்.

இதை மூன்று வழிகளில் செய்யலாம்.

முதலில், நீங்கள் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் குறியீட்டை நேரடியாக ஒரு HTML பக்கத்தில் ஒரு பண்பு மதிப்பாக உட்பொதிக்கலாம்:

<body onload="alert('document loaded');">
 <img src="big-image.png">
</body>

இரண்டாவதாக, நீங்கள் ஒரு HTML பக்கத்தில் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் குறியீட்டை உட்பொதிக்கலாம்:

<head>
  <script>
    function load()
    {
      alert('document loaded');
    }
    window.onload = load;
  </script>
</head>
<body>
  <img src="big-image.png">
</body>

மூன்றாவதாக, ஒரு அநாமதேய செயல்பாட்டை அறிவிப்பதன் மூலம் அதை சற்று சுருக்கமாக எழுதலாம்:

<head>
  <script>
    window.onload = function () {
      alert('document loaded');
    }
  </script>
</head>
<body>
  <img src="big-image.png">
</body>

4.4 கிளிக்() நிகழ்வு

இறுதியாக, மற்றொரு முக்கியமான நிகழ்வு (நிகழ்வு) event OnClick. பயனர் கிளிக் செய்த எந்த உறுப்புகளிலும் இது நிகழ்கிறது. event OnLoadவெவ்வேறு வழிகளில் அமைக்கப்படுவதைப் போலவே , எளிமையான ஒன்றை மட்டும் தருவோம்:

<body>
 <img src="big-image.png" onclick="alert('user clicked on the image');">
</body>