— Здравей, войнико!

„Здравейте, капитан Катерици, сър!“

"Готови ли сте за куп нови задачи? Време е да предизвикате себе си."