"Xin chào, quân nhân!"

"Xin chào, Đội trưởng Squirrels, thưa ngài!"

"Bạn đã sẵn sàng cho một loạt nhiệm vụ mới chưa? Đã đến lúc thử thách bản thân."