CodeGym/Java blog/Tilfældig/BufferedReader og BufferedWriter
John Squirrels
Niveau
San Francisco

BufferedReader og BufferedWriter

Udgivet i gruppen
BufferedReader og BufferedWriter - 1Javas BufferedReaderklasse læser tekst fra en strøm af symboler, buffer symbolerne til effektivt at læse tegn, arrays og strenge. Du kan sende bufferstørrelsen til konstruktøren som et andet argument. BufferedReader og BufferedWriter - 2Konstruktører:
BufferedReader(Reader in) // Creates a buffered stream for reading symbols. It uses the default buffer size.
BufferedReader(Reader in, int sz) // Creates a buffered stream for reading symbols. It uses the specified buffer size.
Metoder:
close() // Close the stream
mark(int readAheadLimit) // Mark the position in the stream
markSupported() // Indicates whether stream marking is supported
int	read() // Read the buffer
int	read(char[] cbuf, int off, int len) // Read the buffer
String	readLine() // Next line
boolean	ready() // Is the stream ready to read?
reset() // Reset the stream
skip(long n) // Skip characters

Her er et eksempel på brug af klasserne BufferedReaderog BufferedWriter:

Læsning af en fil:
import java.io.*;

public class ReadFile {
	public static void main(String[] args) {
		try {
			File file = new File("file.txt");
			FileReader fileReader = new FileReader(file); // A stream that connects to the text file
			BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader); // Connect the FileReader to the BufferedReader

			String line;
			while((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
				System.out.println(line); // Display the file's contents on the screen, one line at a time
			}

			bufferedReader.close(); // Close the stream
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
}
Javas BufferedWriterklasse skriver tekst til en output-tegnstrøm, buffer tegnene for effektivt at skrive tegn, arrays og strenge. Du kan sende bufferstørrelsen til konstruktøren som et andet argument. Konstruktører:
BufferedWriter(Writer out) // Create a buffered output character stream that uses the default buffer size.
BufferedWriter(Writer out, int sz) // Creates a buffered character output stream that uses a buffer with the specified size.
Metoder:
close() // Close the stream
flush() // Send the data from the buffer to the Writer
newLine() // Move to a new line
write(char[] cbuf, int off, int len) // Write to the buffer
write(int c) // Write to the buffer
write(String s, int off, int len) // Write to the buffer

Her er et eksempel på brug af Java BufferedReaderog BufferedWriterklasser:

Skrivning til en fil:
import java.io.*;

public class WriteFile {
  public static void main(String[] args) {
    String[] list = {"one", "two", "three", "fo"};
    try {
      File file = new File("file.txt");
      FileWriter fileReader = new FileWriter(file); // A stream that connects to the text file
      BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(fileReader); // Connect the FileWriter to the BufferedWriter

      for (String s : list) {
        bufferedWriter.write(s + "\n");
      }

      bufferedWriter.close (); // Close the stream
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
FileWriterskriver straks data til disken. Hver gang vi får adgang til det, fremskynder bufferen, der er pakket omkring det, vores applikation. Bufferen vil skrive data internt og senere skrive store bidder af filer til disken. Vi læser data fra konsollen og skriver dem til en fil:
import java.io.*;

class ConsoleRead {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      File file = new File("file.txt");
      InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(System.in); // A stream for reading from the console
      BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(inputStreamReader); // Connect InputStreamReader to a BufferedReader

      FileWriter fileReader = new FileWriter(file); // A stream that connects to the text file
      BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(fileReader); // Connect the FileWriter to the BufferedWriter

      String line;
      while(!(line = bufferedReader.readLine()).equals("exit")) {
        bufferedWriter.write(line);
      }

      bufferedReader.close(); // Close the stream
      bufferedWriter.close();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
Kommentarer
 • Populær
 • Ny
 • Gammel
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar
Denne side har ingen kommentarer endnu