CodeGym/Java Blog/यादृच्छिक/बफरेडरीडर आणि बफरेडराइटर
John Squirrels
पातळी 41
San Francisco

बफरेडरीडर आणि बफरेडराइटर

यादृच्छिक या ग्रुपमध्ये प्रकाशित केले
सदस्य
बफरेडरीडर आणि बफरेडराइटर - १Java चा BufferedReaderवर्ग चिन्हांच्या प्रवाहातून मजकूर वाचतो, अक्षरे, अॅरे आणि स्ट्रिंग्स कार्यक्षमतेने वाचण्यासाठी चिन्हांचे बफरिंग करतो. तुम्ही दुसरा युक्तिवाद म्हणून कन्स्ट्रक्टरला बफर आकार देऊ शकता. बफरेडरीडर आणि बफरेडराइटर - 2कन्स्ट्रक्टर:
BufferedReader(Reader in) // Creates a buffered stream for reading symbols. It uses the default buffer size.
BufferedReader(Reader in, int sz) // Creates a buffered stream for reading symbols. It uses the specified buffer size.
पद्धती:
close() // Close the stream
mark(int readAheadLimit) // Mark the position in the stream
markSupported() // Indicates whether stream marking is supported
int	read() // Read the buffer
int	read(char[] cbuf, int off, int len) // Read the buffer
String	readLine() // Next line
boolean	ready() // Is the stream ready to read?
reset() // Reset the stream
skip(long n) // Skip characters

BufferedReaderआणि वर्ग वापरण्याचे येथे एक उदाहरण आहे BufferedWriter:

फाइल वाचणे:
import java.io.*;

public class ReadFile {
	public static void main(String[] args) {
		try {
			File file = new File("file.txt");
			FileReader fileReader = new FileReader(file); // A stream that connects to the text file
			BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader); // Connect the FileReader to the BufferedReader

			String line;
			while((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
				System.out.println(line); // Display the file's contents on the screen, one line at a time
			}

			bufferedReader.close(); // Close the stream
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
}
Java चा BufferedWriterवर्ग आउटपुट कॅरेक्टर स्ट्रीमवर मजकूर लिहितो, अक्षरे, अ‍ॅरे आणि स्ट्रिंग कार्यक्षमतेने लिहिण्यासाठी अक्षरांचे बफरिंग करतो. तुम्ही दुसरा युक्तिवाद म्हणून कन्स्ट्रक्टरला बफर आकार देऊ शकता. कन्स्ट्रक्टर:
BufferedWriter(Writer out) // Create a buffered output character stream that uses the default buffer size.
BufferedWriter(Writer out, int sz) // Creates a buffered character output stream that uses a buffer with the specified size.
पद्धती:
close() // Close the stream
flush() // Send the data from the buffer to the Writer
newLine() // Move to a new line
write(char[] cbuf, int off, int len) // Write to the buffer
write(int c) // Write to the buffer
write(String s, int off, int len) // Write to the buffer

BufferedReaderJava आणि वर्ग वापरण्याचे येथे एक उदाहरण आहे BufferedWriter:

फाइलवर लिहिणे:
import java.io.*;

public class WriteFile {
  public static void main(String[] args) {
    String[] list = {"one", "two", "three", "fo"};
    try {
      File file = new File("file.txt");
      FileWriter fileReader = new FileWriter(file); // A stream that connects to the text file
      BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(fileReader); // Connect the FileWriter to the BufferedWriter

      for (String s : list) {
        bufferedWriter.write(s + "\n");
      }

      bufferedWriter.close (); // Close the stream
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
FileWriterताबडतोब डिस्कवर डेटा लिहितो. प्रत्येक वेळी जेव्हा आपण त्यात प्रवेश करतो तेव्हा त्याभोवती गुंडाळलेला बफर आमच्या अनुप्रयोगाचा वेग वाढवतो. बफर अंतर्गत डेटा लिहितो, आणि नंतर डिस्कवर मोठ्या प्रमाणात फाइल्स लिहितो. आम्ही कन्सोलमधून डेटा वाचतो आणि फाइलवर लिहितो:
import java.io.*;

class ConsoleRead {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      File file = new File("file.txt");
      InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(System.in); // A stream for reading from the console
      BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(inputStreamReader); // Connect InputStreamReader to a BufferedReader

      FileWriter fileReader = new FileWriter(file); // A stream that connects to the text file
      BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(fileReader); // Connect the FileWriter to the BufferedWriter

      String line;
      while(!(line = bufferedReader.readLine()).equals("exit")) {
        bufferedWriter.write(line);
      }

      bufferedReader.close(); // Close the stream
      bufferedWriter.close();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
टिप्पण्या
 • लोकप्रिय
 • नवीन
 • जुने
टिप्पणी करण्यासाठी तुम्ही साईन इन केलेले असणे आवश्यक आहे
या पानावर अजून कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत