CodeGym /Java blog /Tilfældig /Java Math.ceil() metode
John Squirrels
Niveau
San Francisco

Java Math.ceil() metode

Udgivet i gruppen
Det er godt at sætte sig ind i ceil-funktionen i matematik, inden vi går over til ceil-metoden i Java.

Hvad er loftsfunktionen i matematik?

"En ceil-funktion konverterer et decimaltal til det umiddelbart største heltal."
Hvis det passerede tal allerede er et helt tal eller et heltal, så er det samme tal loftværdien. Men hvis du sender en nulværdi til ceil-funktionen i matematik, får du et "nul".

Hvad er Math.ceil()-metoden i Java?

Java giver en indbygget metode til at beregne loftfunktionen i matematik. Det kan vi frit bruge ved at sende et "dobbelt"-argument til metoden Math.ceil() . Lad os tage et kig på nogle grænsetilfælde, inden vi går over til brugstilfældene.
 • Hvis parameteren " double " også er et matematisk " heltal " [f.eks.: 2.0 er det samme som 2 ] - Resultatet er lig med hele tallet [dvs.; 2 selv] .
 • Hvis parameteren (lad parameter = x) er mindre end 0, men større end -1 [ -1 > x < 0 ] - Resultatet er lig med negativt nul [-0] .
 • Hvis parameteren er NaN, +0, -0 eller ∞ - er resultatet det samme som parameteren .
 • Hvis parameteren er " null " - i modsætning til den matematiske ceil-funktion, hvor du får et nul, får du her en java.lang.NullPointerException .

Eksempel


class Main {

 public static void main(String[] args) {
 
  Double totalStudentsInClass = 25.0;
  Double flourWeightInKgs = 5.13;
  Double aPoundOfOxygenInLitres = 0.3977; 
  Double startingArrayIndexInJava = 0.0;
  Double aSelfDrivingCar = Double.NaN;
  Double numberOfStarsInTheSky = Double.POSITIVE_INFINITY;
  // For parameter [ -1 > x < 0 ]
  Double x = -0.025;
  
  
  // using Math.ceil() method
  System.out.println("Total Students In Class = " + Math.ceil(totalStudentsInClass)); 
  System.out.println("Flour Weight In Kgs = " + Math.ceil(flourWeightInKgs));
  System.out.println("A Pound of Oxygen in Litres = " + Math.ceil(aPoundOfOxygenInLitres));
  System.out.println("Starting Array Index In Java = " + Math.ceil(startingArrayIndexInJava));
  System.out.println("A Self Driving Car = " + Math.ceil(aSelfDrivingCar));
  System.out.println("Number Of Stars In The Sky = " + Math.ceil(numberOfStarsInTheSky));
  System.out.println("Positive Zero = " + Math.ceil(+0.0));
  System.out.println("Negative Zero = " + Math.ceil(-0.0));
  System.out.println("x = " + x + " [ -1 > x < 0 ] = " + Math.ceil(-0.0));
 }

}

Produktion

Samlet antal elever i klassen = 25,0 Melvægt i kg = 6,0 et pund ilt i liter = 1,0 Start Array Index i Java = 0,0 En selvkørende bil = NaN Antal stjerner på himlen = Uendeligt Positivt Nul = 0,0 Negativt Nul = -0,0 x = -0,025 [ -1 > x < 0 ] = -0,0

Konklusion

For at have et godt greb over java ceil-metoden, vil vi anbefale dig også at have et godt baggrundskendskab til den matematiske loftfunktion. At have et solidt fundament er med til at opbygge et jævnt solidt grundlag. Ikke desto mindre kan du altid blive ved med at lære, vokse og som altid glem ikke at øve!
Kommentarer
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION