"Amigo, du vil ikke tro det, men der er også en For- løkke i Pascal-sproget. Denne konstruktion findes i næsten alle programmeringssprog. Men i Pascal er det meget klarere. Se:"

Pascal
For i := 1 to 10 do
Begin
  Writeln(i);
End;
Java
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.println(i);
}
Pascal
For i := 1 to 10 do step 2
Begin
  Writeln(i);
End;
Java
for (int i = 1; i <= 10; i = i + 2)
{
  System.out.println(i);
}
Pascal
For i := 10 downto 0 do step 2
Begin
  Writeln(i);
End;
Java
for (int i = 10; i >= 0; i = i - 2)
{
  System.out.println(i);
}