V modell

A V alakú modell elve sok tekintetben hasonló a kaszkád modellhez. Leggyakrabban olyan rendszerekben használják, ahol rendkívül fontos a megszakítás nélküli működés. Ez egy olyan szoftver, amely az egészségügyi intézményekben lévő betegek életfenntartását, vészhelyzeti blokkoló rendszereket és hasonló szoftvereket biztosítja.

Ennek a modellnek az a jellemzője, hogy a fejlesztés korai szakaszában lévő szoftverek tesztelésére összpontosít, beleértve a tervezést is. A tesztelés a fejlesztési folyamattal párhuzamosan történik – például kódírás közben egységteszteket hajtanak végre.

Mikor kell alkalmazni a V-modellt?

  • Ha egy szoftvertermék szigorú tesztelést igényel, akkor ebben a helyzetben a V-modell elvei (validáció és ellenőrzés) a leginkább indokoltak.
  • Kis és közepes projektekhez, egyértelműen meghatározott követelményekkel.
  • Nagyszámú képzett tesztelő jelenlétében.

inkrementális modell

Az inkrementális modell sajátossága, hogy a szoftverrel szemben támasztott követelmények az adott összeállítástól függenek. Mivel egy termék fázisokban készül, fejlesztése több iteráción megy keresztül. Ezt az egész életciklust nevezhetjük „többvízesésnek”.

Az építési ciklus kis és egyszerű modulokra oszlik. Mindegyik szigorú követelményeken, tervezésen, kódoláson, megvalósításon és tesztelésen megy keresztül.

A növekményes modell szerinti fejlesztési folyamat a termék minimális funkcionalitással rendelkező alapváltozatának kiadásával kezdődik. Ezután a függvények „növekedése” következik be, amelyeket „növekménynek” neveznek. A munkafolyamat addig folytatódik, amíg az összes korábban tervezett funkció beépül a rendszerbe.

Iteratív modell

Az iteratív modellnek, amelyet iteratív modellnek is neveznek, nem kell teljes követelményspecifikációval rendelkeznie a kezdeti szakaszban. A fejlesztés bizonyos funkcionalitások létrehozásával kezdődik, amelyek aztán új funkciók hozzáadásának alapját képezik.

A funkciók „részekben” létrehozásának folyamata újra és újra megismétlődik, amíg a jóváhagyott terv szerint be nem fejeződik. A munka addig folytatódik, amíg meg nem érkezik a termék működő verziója.

Az ide mellékelt diagramon a Mona Lisa portré iteratív „fejlődése” látható. Az első iterációban csak egy lány portréjának vázlata látható, a második iterációban már a színek láthatók, a harmadik iteráció részletesebb és telítettebb lesz. A folyamat befejeződött.

Ha felidézzük a növekményes modellt, akkor a portré teljesen más módon lesz ráírva - darabonként, külön részekből.

Az iteratív modell fejlesztésére példa lehet a hangfelismerés. A témában már régen elkezdődtek a tudományos kutatások, először ötlet formájában, majd a gyakorlati megvalósítás kezdődött. Minden új iteráció javította a hangfelismerés minőségét. Az elismerés azonban még most sem nevezhető tökéletesnek. A feladat tehát még nem fejeződött be.

Mikor a legjobb idő az iteratív modell használatára?

  • Ha a rendszerrel szemben támasztott követelmények egyértelműen meghatározottak és mindenki számára érthetőek.
  • A projekt terjedelme igen nagy.
  • A fő cél meghatározott, de a megvalósítás részletei a munka során változhatnak.

spirál modell

A „spirálmodell” hasonló a növekményes modellhez, de van egy sajátossága a kockázatelemzés formájában. Általában kritikus fontosságú folyamatokhoz használják, ahol a hiba egyszerűen elfogadhatatlan.

A spirálmodell négy munkafázisból áll:

  • tervezés;
  • kockázatelemzés;
  • szoftvertervezési munka;
  • az eredmény ellenőrzése és új szakaszba lépés.
undefined
3
Опрос
Development Methodologies,  15 уровень,  6 лекция
недоступен
Development Methodologies
Development Methodologies