Bonyolult equals() metódus

Az equals metódus egyszerű megvalósításához használhatja az EqualsBuilder osztályt . Íme néhány példa a működésének bemutatására.

Konkrét mezők beállítása az összehasonlításhoz:

public class User {
  private String name;
  private String email;

  @Override
  public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;

    if (!(o instanceof User user)) return false;

    return new EqualsBuilder().append(name, user.name).append(email, user.email).isEquals();
  }
}

Ezenkívül ez az osztály képes összehasonlítani az objektumokat reflexióval:

@Override
public boolean equals(Object obj) {
  return EqualsBuilder.reflectionEquals(this, obj);
}

Bonyolult hashCode() metódus

A hashCode metódus megvalósításához a HashCodeBuilder osztályt kell használnia .

Mezőválasztás:

@Override
public int hashCode() {
  return new HashCodeBuilder(17, 37)
      .append(name)
      .append(email)
      .toHashCode();
}

Reflexió használata hash kód létrehozásához:

@Override
public int hashCode() {
  return HashCodeBuilder.reflectionHashCode(this);
}

We use reflection and ignore certain fields:
@Override
public int hashCode() {
  return HashCodeBuilder.reflectionHashCode(this, "name");
}

Bonyolult toString() metódus

Hasonló módon akár a toString() metódust is megvalósíthatja . Ismét a ToStringBuilder osztályt használjuk .

A mezők beállítása az előző két esetben történt:

@Override
public String toString() {
  return new ToStringBuilder(this)
      .append(name)
      .append(email)
      .toString();
}

Példa az eredményre:

org.example.User@4b67cf4d[name=John,email=email@email.com]

A mezőneveket kifejezetten megadhatja:

@Override
public String toString() {
  return new ToStringBuilder(this)
      .append("nameUser", name)
      .append("emailUser", email)
      .toString();
}

Példa az eredményre:

org.example.User@4b67cf4d[nameUser=John,emailUser=email@email.com]

A szövegstílust a következő beállításokkal módosíthatja:

@Override
public String toString() {
  return new ToStringBuilder(this, ToStringStyle.SHORT_PREFIX_STYLE)
      .append(name)
      .append(email)
      .toString();
}

Példa az eredményre:

User[John,emailUser=email@email.com]

Számos stílus létezik, például a JSON, a no Classname, a short és mások.

Reflexió használata:

@Override
public String toString() {
  return ToStringBuilder.reflectionToString(this);
}

Reflexió használata és egy adott stílus megadása:

@Override
public String toString() {
  return ToStringBuilder.reflectionToString(this, ToStringStyle.SHORT_PREFIX_STYLE);
}