Karmaşık eşittir() yöntemi

Equals yöntemini kolayca uygulamak için EqualsBuilder sınıfını kullanabilirsiniz . İşte nasıl çalıştığını göstermek için bazı örnekler.

Karşılaştırma için belirli alanların ayarlanması:

public class User {
  private String name;
  private String email;

  @Override
  public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;

    if (!(o instanceof User user)) return false;

    return new EqualsBuilder().append(name, user.name).append(email, user.email).isEquals();
  }
}

Ayrıca, bu sınıf yansıma yoluyla nesneleri karşılaştırabilir:

@Override
public boolean equals(Object obj) {
  return EqualsBuilder.reflectionEquals(this, obj);
}

Karmaşık hashCode() yöntemi

hashCode yöntemini uygulamak için HashCodeBuilder sınıfını kullanmanız gerekir .

Alan seçimi:

@Override
public int hashCode() {
  return new HashCodeBuilder(17, 37)
      .append(name)
      .append(email)
      .toHashCode();
}

Karma kod oluşturmak için yansımayı kullanma:

@Override
public int hashCode() {
  return HashCodeBuilder.reflectionHashCode(this);
}

We use reflection and ignore certain fields:
@Override
public int hashCode() {
  return HashCodeBuilder.reflectionHashCode(this, "name");
}

Karmaşık toString() yöntemi

Benzer şekilde, toString() yöntemini bile uygulayabilirsiniz . Yine ToStringBuilder sınıfını kullanıyoruz .

Alanlar, önceki iki durumda olduğu gibi ayarlanır:

@Override
public String toString() {
  return new ToStringBuilder(this)
      .append(name)
      .append(email)
      .toString();
}

Sonuç örneği:

org.example.User@4b67cf4d[name=John,email=email@email.com]

Ayrıca alan adlarını açıkça belirtebilirsiniz:

@Override
public String toString() {
  return new ToStringBuilder(this)
      .append("nameUser", name)
      .append("emailUser", email)
      .toString();
}

Sonuç örneği:

org.example.User@4b67cf4d[nameUser=John,emailUser=email@email.com]

Ayarları kullanarak metin stilini değiştirebilirsiniz:

@Override
public String toString() {
  return new ToStringBuilder(this, ToStringStyle.SHORT_PREFIX_STYLE)
      .append(name)
      .append(email)
      .toString();
}

Sonuç örneği:

User[John,emailUser=email@email.com]

JSON, Sınıf Adı yok, kısa ve diğerleri gibi birkaç stil vardır.

Yansımayı kullanma:

@Override
public String toString() {
  return ToStringBuilder.reflectionToString(this);
}

Yansımayı kullanma ve belirli bir stil belirleme:

@Override
public String toString() {
  return ToStringBuilder.reflectionToString(this, ToStringStyle.SHORT_PREFIX_STYLE);
}