1. Booleantípus

Mint már láttuk, a Java rendkívül hasznos if-elsekijelentéssel rendelkezik. Egy utasításblokkot hajt végre, ha a zárójelben lévő feltétel igaz, és egy második utasításblokkot, ha a feltétel hamis.

Az igaz vagy hamis kifejezésekkel végzett munka kényelme érdekében a Java alkotója hozzáadta a speciális booleantípust. Fő jellemzője, hogy az ilyen típusú változók csak két értéket vehetnek fel: trueés false.

Lehetetlen más értéket hozzárendelni a változókhoz boolean. A fordító nem engedi.

És miért van szükségünk egy ilyen primitív típusra?

Nos, az a jó, hogy logikai kifejezések értékeinek tárolására használható. Példa:

Kód Magyarázat
boolean isOK = true;
A logikai isOKváltozó tartalmazza az értékettrue
boolean hasError = false;
A logikai hasErrorváltozó tartalmazza az értéketfalse
int age = 70;
boolean isSenior = (age > 65);
A logikai isSeniorváltozó tartalmazza az értékettrue
int record = 612;
int value = 615;
boolean hasNewRecord = (value > record);
A logikai hasNewRecordváltozó tartalmazza az értékettrue
int min = 0;
int max = 100;
int temperature = -20;
boolean isIce = (temperature < min);
boolean isSteam = (temperature > max);

A logikai isIceváltozó tartalmazza az értékettrue

A logikai isSteamváltozó tartalmazza az értéketfalse


2. Logikai változók használata

A logikai változóknak nem sok haszna lenne, ha csak a kifejezések eredményeit tudnák tárolni. Itt az a lényeg, hogy te is használhatod őket. Ahol? Bárhol, ahol logikai kifejezést írhat.

Például használhat logikai változót egy ifutasítás feltételében:

Kód Egyenértékű
int age = 70;
boolean isSenior = (age > 65);
if (isSenior)
   System.out.println("Time to retire");
int age = 70;
if (age > 65)
   System.out.println("Time to retire");

Ebben a példában kevés haszon származik a csere végrehajtásából, de amikor a programok növekednek, a feltételek bonyolultabbá válnak. Erről a közeljövőben meg fog győződni.3. Összehasonlító operátorok

A Java-ban, akárcsak más programozási nyelvekben, gyakran szükséges a változók összehasonlítása egymással. A Java-ban pedig csak az összehasonlításhoz szükséges operátorok vannak:

Operátor Magyarázat Példa
< Kevesebb, mint a < 10
> Nagyobb, mint b > a
<= Kisebb vagy egyenlő a <= 10
>= Nagyobb vagy egyenlő speed >= max
== Egyenlő age == 18
!= Nem egyenlő time != 0

A fenti operátorok logikai kifejezések előállítására szolgálnak. Az eredmények változókban tárolhatók, booleanvagy egy utasítás feltételeként használhatók if.

1. fontos pont:

A két karakterből álló operátorok nem oszthatók szét.

Más szavakkal, az ehhez hasonló kód nem fordítható le:

a < = 10
speed > = max
age = = 18
time ! = 0
2. fontos pont:

Vegye figyelembe, hogy nincsenek =>vagy =<operátorok. Csak a <=és >=operátorok. Ha beírod , a kódod egyszerűen nem fordítható le.a=< 3

3. fontos pont:

Java nyelven nem írhat olyan kifejezést, mint . Végül is a kifejezés vagy -ra lesz kiértékelve . És nem tudja elvégezni az összehasonlítást (a típusok különbözőek). Legalábbis Java-ban.18 < age < 6518 < agetruefalsetrue < 65

Mit lehet tenni? Erre a kérdésre a következő leckében megtalálja a választ.