1. Booleantip

Daha önce gördüğümüz gibi, Java süper kullanışlı bir if-elseifadeye sahiptir. Parantez içindeki koşul doğruysa bir ifade bloğunu ve koşul yanlışsa ikinci bir ifade bloğunu yürütür.

Java'nın yaratıcısı, doğru veya yanlış olabilen ifadelerle çalışırken kolaylık sağlamak için özel booleantürü ekledi. Ana özelliği, bu türdeki değişkenlerin yalnızca iki değer alabilmesidir: trueve false.

Değişkenlere başka bir değer atamak imkansızdır boolean. Derleyici buna izin vermez.

Ve neden bu kadar ilkel bir türe ihtiyacımız var?

İyi olan şey, onu mantıksal ifadelerin değerlerini saklamak için kullanabilmenizdir. Örnek:

kod Açıklama
boolean isOK = true;
Boole isOKdeğişkeni değeri içerirtrue
boolean hasError = false;
Boole hasErrordeğişkeni değeri içerirfalse
int age = 70;
boolean isSenior = (age > 65);
Boole isSeniordeğişkeni değeri içerirtrue
int record = 612;
int value = 615;
boolean hasNewRecord = (value > record);
Boole hasNewRecorddeğişkeni değeri içerirtrue
int min = 0;
int max = 100;
int temperature = -20;
boolean isIce = (temperature < min);
boolean isSteam = (temperature > max);

Boole isIcedeğişkeni değeri içerirtrue

Boole isSteamdeğişkeni değeri içerirfalse


2. Boole değişkenlerini kullanma

Boole değişkenleri, yalnızca ifadelerin sonuçlarını depolayabilselerdi çok az işe yararlardı. Buradaki nokta, onları da kullanabilmenizdir. Nerede? Mantıksal bir ifade yazabileceğiniz her yerde.

Örneğin, bir ifadenin koşulunda bir boole değişkeni kullanabilirsiniz if:

kod Eş değer
int age = 70;
boolean isSenior = (age > 65);
if (isSenior)
   System.out.println("Time to retire");
int age = 70;
if (age > 65)
   System.out.println("Time to retire");

Bu örnekte, bu değişikliği yapmanın çok az faydası vardır, ancak programlar büyüdükçe koşulları daha karmaşık hale gelir. Yakın gelecekte buna ikna olacaksınız.3. Karşılaştırma operatörleri

Diğer programlama dillerinde olduğu gibi Java'da da değişkenleri birbiriyle karşılaştırmak genellikle gereklidir. Ve Java, karşılaştırma yapmak için ihtiyaç duyduğunuz işleçlere sahiptir:

Şebeke Açıklama Örnek
< Daha az a < 10
> daha büyük b > a
<= Az veya eşit a <= 10
>= Büyük veya eşit speed >= max
== eşittir age == 18
!= eşit değil time != 0

Yukarıdaki operatörler mantıksal ifadeler üretmek için kullanılır. Sonuçlar değişkenlerde saklanabilir booleanveya bir ifadenin koşulu olarak kullanılabilir if.

1 Numaralı Önemli Nokta:

İki karakterden oluşan operatörler birbirinden ayrılamaz.

Başka bir deyişle, bunun gibi bir kod derlenmez:

a < = 10
speed > = max
age = = 18
time ! = 0
Önemli Nokta No. 2:

=>veya işleçleri olmadığına dikkat edin =<. Yalnızca <=ve >=işleçleri. yazarsanız , kodunuz derlenmez.a=< 3

3 Numaralı Önemli Nokta:

Java'da, gibi bir ifade yazamazsınız . Sonuçta, ifade veya olarak değerlendirilecektir . Ve karşılaştırma yapamazsınız (türler farklıdır). En azından Java'da.18 < age < 6518 < agetruefalsetrue < 65

Ne yapılabilir? Bu sorunun cevabını bir sonraki derste bulacaksınız.