1. Integerosztály

Integerabban is jó, hogy egy osztály, ami azt jelenti, hogy lehetnek benne mezők és metódusok. És természetesen vannak benne. Sokan közülük – több tucatnyian. Itt a legalapvetőbbeket vesszük figyelembe.

Az Integerosztálynak két mezője van, amelyek a típus maximális és minimális lehetséges értékét tartalmazzák int:

Terület Leírás
Integer.MAX_VALUE
intA típus lehetséges maximális értéke
Integer.MIN_VALUE
A inttípus minimális lehetséges értéke

Néha a lehető legkisebb vagy legnagyobb értéket szeretné hozzárendelni integy változóhoz. Annak elkerülése érdekében, hogy a kód értelmezhetetlen állandókkal zsúfolt legyen, ezt nagyon egyértelműen leírhatja a következőképpen:

Kód Leírás
int min = Integer.MIN_VALUE;
min == 0x80000000

Az Integerosztálynak van néhány érdekes módszere is. Itt vannak:

Mód Leírás
String Integer.toHexString(int)
Egy karakterláncot ad vissza, amely a szám hexadecimális reprezentációja
String Integer.toBinaryString(int)
Egy karakterláncot ad vissza, amely a szám bináris reprezentációja
String Integer.toOctalString(int)
Egy karakterláncot ad vissza, amely a szám oktális reprezentációja
Integer Integer.valueOf(int i)
Tárgyba csomagolja az intátadottatInteger
Integer Integer.parseInt(String)
Az átadott karakterláncból kapott számot adja vissza

Korábban találkozott a statikus Integer.parseInt()módszerrel. Emlékezzünk vissza, hogyan működik:

int name = Integer.parseInt(string);

Ha egy számot (csak számjegyeket) tartalmazó karakterláncot adunk át a parseInt()metódusnak, akkor elemzi a karakterláncot, és visszaadja a benne lévő számot.

A többi módszer is hasznos. Például egyesek képesek egy átadott számot a szám bináris, oktális vagy hexadecimális reprezentációját tartalmazó karakterláncsá alakítani.2. Doubleosztály

Általánosságban elmondható, hogy az Doubleosztály hasonló az osztályhoz, csak egy nem egy -et Integerburkol . Vannak olyan területei és módszerei is, amelyek érdekelni fognak minket. Nézzünk meg néhányat közülük:doubleint

Az Doubleosztálynak hat érdekes területe van:

Terület Leírás
double Double.NEGATIVE_INFINITY
Negatív végtelen
double Double.POSITIVE_INFINITY
Pozitív végtelen
int Double.MIN_EXPONENT
Minimális lehetséges kitevő (2 x )
int Double.MAX_EXPONENT
Maximális lehetséges kitevő (2 x )
double Double.MIN_VALUE
A doubletípus minimális lehetséges értéke
double Double.MAX_VALUE
doubleA típus lehetséges maximális értéke

végtelenség

Ha osztod -1.0-vel 0.0, negatív végtelent kapsz. Ha osztod 1.0-vel 0.0, pozitív végtelent kapsz. Nem csak osztható doublenullával, hanem tárolhatja is a műveletek eredményét.

Kitevője adouble

A kitevő megértése egyszerű. Belsőleg a kettős egy mantisszából és egy kitevőből áll. De itt a kitevő értéke nem , hanem . Így ha a kitevő -val nő , akkor a szám összértéke megduplázódik.10x2x1

MIN_EXPONENT == -1024, ami azt jelenti , , ami megközelítőleg egyenlő2-102410-308

És persze az Doubleosztálynak vannak érdekes módszerei:

Mód Leírás
String Double.toHexString(double)
Egy karakterláncot ad vissza, amely a szám hexadecimális reprezentációja
boolean Double.isInfinite(double)
Ellenőrzi, hogy az átadott szám végtelen-e.
boolean Double.isNaN(double)
Ellenőrzi, hogy az átadott szám megfelelő-eNaN
Double Double.valueOf(double)
Tárgyba csomagolja az doubleátadottatDouble
Double Double.parseDouble(String)
Az átadott karakterláncból kapott számot adja vissza

Érdekes módon van egy isInfinite()módszer, amely akkor tér vissza true, ha az átadott szám pozitív vagy negatív végtelen.

A isNaN()módszer hasonló – ellenőrzi, hogy az átadott szám-e NaN( Not-a-Number , egy speciális állandó, amely meghatározatlan értéket jelez).3. Characterosztály

Az Characterosztály elsősorban a nagyszámú statikus segédprogramja miatt érdekes, amelyek segítségével ellenőrizhető, hogy a karakterek különböző kategóriákhoz tartoznak-e.

Példák

Mód Leírás
Character.isAlphabetic(int)
Ellenőrzi, hogy egy karakter ábécé-e
Character.isLetter(char)
Ellenőrzi, hogy a karakter betű-e
Character.isDigit(char)
Ellenőrzi, hogy a karakter számjegy-e
Character.isSpaceChar(char)
Ellenőrzi, hogy a karakter szóköz, sortörés vagy oldaltörés (kódok: 12, 13, 14)
Character.isWhitespace(char)
Ellenőrzi, hogy a karakter szóköz-e: szóköz, tabulátor stb.
Character.isLowerCase(char)
Ellenőrzi, hogy a karakter kisbetű-e
Character.isUpperCase(char)
Ellenőrzi, hogy a karakter nagybetű-e
Character.toLowerCase(char)
A karaktert kisbetűvé alakítja
Character.toUpperCase(char)
A karaktert nagybetűvé alakítja

Ezeknek a módszereknek az a sajátossága, hogy az összes ismert ábécével működnek: az arab számokat számjegyekként osztályozzák stb.4. Booleanosztály

A Booleantípus gyakorlatilag megegyezik a booleantípussal. A különbségek minimálisak.

Az alábbiakban az osztály egyszerűsített változatát mutatjuk be Boolean:

Kód Leírás
class Boolean
{
  public static final Boolean TRUE = new Boolean(true);
  public static final Boolean FALSE = new Boolean(false);

  private final boolean value;

  public Boolean(boolean value)
  {
   this.value = value;
  }

  public boolean booleanValue()
  {
   return value;
  }

  public static Boolean valueOf(boolean value)
  {
   return (value ? TRUE : FALSE);
  }
}


Konstansok: TRUEи FALSE


Változóosztály

Boolean-konstruktor
A metódus a belső változó értékét adja visszaEz a statikus metódus konvertál true-ra TRUEés false-re FALSE.

A Booleantípusnak két állandója van (két mező):

Az osztály állandói A logikai típus megfelelője Leírás
Boolean.TRUE
true
igaz
Boolean.FALSE
false
hamis

Ugyanúgy dolgozhat velük, mint a típussal boolean:

Kód jegyzet
if (Boolean.TRUE)
{
}
Az Booleanosztály az egyetlen osztály, amely egy feltételen belül írható
Boolean a = Boolean.TRUE;
boolean b = Boolean.TRUE;
boolean c = true;
Mindhárom változó egyenlő true/TRUE
Boolean a = Boolean.TRUE;
Boolean b = Boolean.TRUE;
if (a == b)
A konstansok összehasonlíthatók mindkettővel, equalsés ==

ez is működni fog.

Az autobox itt remekül működik. Ez azt jelenti, hogy ezt a típust ugyanúgy használhatja, mint a booleantípust – nincsenek csapdák, amelyekre figyelni kell.

Hogyan van megírva Hogyan működik
Boolean a = true;
Boolean b = true;
Boolean c = false;
boolean d = a;
Boolean a = Boolean.valueOf(true);
Boolean b = Boolean.valueOf(true);
Boolean c = Boolean.valueOf(false);
boolean d = a.booleanValue();

booleanÉs itt a és a típusok összehasonlítása Boolean:

boolean a = true;
Boolean b = true; // b will be equal to Boolean.TRUE
Boolean c = true; // c will be equal to Boolean.TRUE

a == b; // true (compared by value)
a == c; // true (compared by value)
b == c; // true (compared by reference, but they point to the same object)

Ha valóban szüksége van egy független Booleanobjektumra, akkor kifejezetten létre kell hoznia azt:

boolean a = true;
Boolean b = new Boolean(true); // New Boolean object
Boolean c = true; // c will be equal to Boolean.TRUE

a == b; // true (compared by value)
a == c; // true (compared by value)
b == c; // false (compared by reference, and they point to different objects)

BooleanMég egy példa, ahol egy belsőt használunk if:

Kód jegyzet
Boolean less = (2 < 3);
if (less)
{
   ...
}
Ez össze fog állni és működni fog

Ez lefordítja, de nem megy!

Kód jegyzet
Boolean less = null;
if (less)
{
   ...
}

Hiba . Ez a sor kivételt jelent


5. Értékek gyorsítótárazása az automatikus dobozolás során

Van néhány buktató az egész szám burkoló típusaival kapcsolatban.

Amint azt már tudod, ha összehasonlítunk egy -t intés egy -t Integer, akkor a -t Integeregy -re alakítjuk int:

Hogyan van megírva Hogyan működik
int a = 5;
Integer b = 5;
if (a == b)
{
   ...
}
int a = 5;
Integer b = Integer.valueOf(5);
if (a == b.intValue())
{
   ...
}

Ha összehasonlít két Integerobjektumot egymással, akkor azok nem konvertálódnak ints-re:

Kód Konzol kimenet
Integer a = 500;
Integer b = 500;
int c = 500;

System.out.println(a == b); // Compared by reference
System.out.println(a == c);
System.out.println(b == c);
false
true
true

a == cés , de , mert amikor összehasonlítunk és összehasonlítunk hivatkozásokat. Amit lényegében elvárunk.b == ca != bab

Meglepetés

De ha lecseréljük 500-ra 100, akkor teljesen más eredményt kapunk:

Kód Konzol kimenet
Integer a = 100;
Integer b = 100;
int c = 100;

System.out.println(a == b); // Compared by reference
System.out.println(a == c);
System.out.println(b == c);
true
true
true

A probléma itt az, hogy az automatikus dobozolás során nem mindig jön létre új Integerobjektum . Az objektumok gyorsítótárazottan tárolják az értékeket a befogadáson -128keresztül 127.

Az Integerosztálynak van egy rejtett tömbje, amely objektumokat tárol: Integer(-128), Integer(-127), ... Integer(126),Integer(127)

Ha ír Integer x = 128, akkor az autoboxing folyamat létrehoz egy új objektumot, de ha ír Integer x = 127, akkor az autoboxing folyamat lekéri a meglévő objektumot a gyorsítótárból (a tömbből).

Ha nem szeretné, hogy az Integerobjektum a gyorsítótárból származzon, akkor kifejezetten létre kell hoznia a következő írással:Integer x = new Integer(127);

Minden burkolótípus rendelkezik ilyen gyorsítótárral: Integer, Long, Byte, Short, Boolean. BooleanA típus esetében mind az értéke, TRUEmind FALSEaz értéke állandó, tehát lényegében gyorsítótárban is vannak.