CodeGym /Blog Jawa /Acak /BufferedReader lan BufferedWriter
John Squirrels
tingkat
San Francisco

BufferedReader lan BufferedWriter

Diterbitake ing grup
BufferedReader lan BufferedWriter - 1Kelas Jawa BufferedReadermaca teks saka aliran simbol, buffering simbol kanggo efisien maca karakter, larik, lan strings. Sampeyan bisa ngliwati ukuran buffer menyang konstruktor minangka argumen kapindho. BufferedReader lan BufferedWriter - 2Konstruktor:

BufferedReader(Reader in) // Creates a buffered stream for reading symbols. It uses the default buffer size.
BufferedReader(Reader in, int sz) // Creates a buffered stream for reading symbols. It uses the specified buffer size.
cara:

close() // Close the stream
mark(int readAheadLimit) // Mark the position in the stream
markSupported() // Indicates whether stream marking is supported
int	read() // Read the buffer
int	read(char[] cbuf, int off, int len) // Read the buffer
String	readLine() // Next line
boolean	ready() // Is the stream ready to read?
reset() // Reset the stream
skip(long n) // Skip characters

Mangkene conto nggunakake kelas BufferedReaderlan BufferedWriter:

Maca file:

import java.io.*;

public class ReadFile {
	public static void main(String[] args) {
		try {
			File file = new File("file.txt"); 
			FileReader fileReader = new FileReader(file); // A stream that connects to the text file
			BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader); // Connect the FileReader to the BufferedReader
			
			String line;
			while((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
				System.out.println(line); // Display the file's contents on the screen, one line at a time
			}
			
			bufferedReader.close(); // Close the stream
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
}
Kelas Jawa BufferedWriternulis teks menyang stream karakter output, buffering karakter supaya efisien nulis karakter, array, lan strings. Sampeyan bisa ngliwati ukuran buffer menyang konstruktor minangka argumen kapindho. Konstruktor:

BufferedWriter(Writer out) // Create a buffered output character stream that uses the default buffer size.
BufferedWriter(Writer out, int sz) // Creates a buffered character output stream that uses a buffer with the specified size.
cara:

close() // Close the stream
flush() // Send the data from the buffer to the Writer
newLine() // Move to a new line
write(char[] cbuf, int off, int len) // Write to the buffer
write(int c) // Write to the buffer
write(String s, int off, int len) // Write to the buffer

Mangkene conto nggunakake Java BufferedReaderlan BufferedWriterkelas:

Nulis menyang file:

import java.io.*;

public class WriteFile {
  public static void main(String[] args) {
    String[] list = {"one", "two", "three", "fo"};
    try {
      File file = new File("file.txt");
      FileWriter fileReader = new FileWriter(file); // A stream that connects to the text file
      BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(fileReader); // Connect the FileWriter to the BufferedWriter

      for (String s : list) {
        bufferedWriter.write(s + "\n");
      }

      bufferedWriter.close (); // Close the stream
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
FileWriterlangsung nulis data menyang disk. Saben-saben kita ngakses, buffer sing dibungkus bakal nyepetake aplikasi kita. Buffer bakal nulis data internal, lan banjur nulis potongan gedhe saka file menyang disk. Kita maca data saka konsol lan nulis menyang file:

import java.io.*;

class ConsoleRead {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      File file = new File("file.txt");
      InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(System.in); // A stream for reading from the console
      BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(inputStreamReader); // Connect InputStreamReader to a BufferedReader

      FileWriter fileReader = new FileWriter(file); // A stream that connects to the text file
      BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(fileReader); // Connect the FileWriter to the BufferedWriter

      String line;
      while(!(line = bufferedReader.readLine()).equals("exit")) {
        bufferedWriter.write(line);
      }

      bufferedReader.close(); // Close the stream
      bufferedWriter.close();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
Komentar
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION