CodeGym /Blog Java /rawak /Bagaimana untuk menukar int ke String dalam Java
John Squirrels
Tahap
San Francisco

Bagaimana untuk menukar int ke String dalam Java

Diterbitkan dalam kumpulan
Dalam artikel ini kita akan membincangkan menukar int (jenis primitif) dan jenis Objek (pembungkus) Integer kepada String. Terdapat banyak cara untuk melakukannya di Jawa.

Bagaimana untuk menukar int kepada rentetan dalam Java

 1. Tukar dengan menambah rentetan kosong.

  Cara paling mudah untuk menukar int kepada String adalah sangat mudah. Hanya tambahkan pada int atau Integer rentetan kosong "" dan anda akan mendapat int anda sebagai Rentetan. Ia berlaku kerana menambah int dan String memberi anda String baharu. Ini bermakna jika anda mempunyai int x = 5, hanya tentukan x + ""dan anda akan mendapat String baharu anda.

  Berikut adalah contoh:

  
  // converting int to string, Java 
  public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
  
      int x = 5;
      // java int to string
      String xText = x + "";
      // the result output
      System.out.println("convert int to String, Java: " + xText);
      // the int output
      System.out.println("our int: " + x);
      // adding int and String gives the new String
      System.out.println("adding int = 5 and String = \"5\". The result is a new String = " + xText + x);
      // integer to string, Java code
      Integer y = 7;
      String yText = y + "";
      System.out.println("convert Integer to String: " + yText);
      System.out.println("our Integer: " + y);
      System.out.println("adding Integer = 7 and String = \"7\". The result is a new String = " + y + yText);
    }
  }
  

  Outputnya ialah:

  
  convert int to String, Java: 5
  our int: 5
  adding int = 5 and String = "5". The result is a new String = 55
  convert Integer to String: 7
  our Integer: 7
  adding Integer = 7 and String = "7". The result is a new String = 77
  

 2. Java menukar int kepada rentetan menggunakan Integer.toString(int)

  Kelas objek ialah kelas akar dalam Java. Ini bermakna setiap kelas Java secara langsung atau tidak diwarisi daripada kelas Objek dan semua kaedah kelas Objek tersedia untuk semua kelas Java.

  Objek mempunyai kaedah khas toString() untuk mewakili sebarang objek sebagai rentetan. Jadi, setiap kelas Java mewarisi kaedah ini juga. Walau bagaimanapun, idea yang baik adalah untuk mengatasi kaedah ini dalam kelas anda sendiri untuk mendapatkan hasil yang sesuai.

  Kaedah toString() kelas Integer mengembalikan objek String yang mewakili parameter int atau Integer yang ditentukan.

  Sintaksnya:

  
  public static String toString(int i)
  

  Kaedah menukar hujah i dan mengembalikannya sebagai contoh rentetan. Jika nombornya negatif, tanda itu akan disimpan.

  Contoh:

  
  // java integer to string using toString method
  
  public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
  
      int x = -5;
      // java convert int to string using Integer.toString
      String xText = Integer.toString(x);
      // the result output
      System.out.println("convert int to String: " + xText);
      // the int output
      System.out.println("our int: " + x);
      // adding int and String gives the new String
      System.out.println("converting int = -5 and adding to String = \"-5\". The result is a new String = " + xText + Integer.toString(x));
  
  
    }
  }
  

  
  convert int to String: -5
  our int: -5
  converting int = -5 and adding to String = "-5". The result is a new String = -5-5
  

  Anda boleh menggunakan kaedah toString untuk menukar Integer (jenis pembungkus) juga.

  
  Integer number = -7;
  String numberAsString = Integer.toString(number);
  System.out.println("convert Integer to String: " + numberAsString);
  

  Hasilnya ialah:

  tukar Integer kepada String: -7

  Anda boleh menggunakan khas Integer.toString method toString(int i, int base)yang mengembalikan perwakilan rentetan nombor i dengan asas asas dan daripada kepada String. Sebagai contoh

  Sintaksnya ialah:

  
  public static String toString(int i, int base)
  

  Berikut adalah contoh:

  
  int a = 255;
  // binary
  String customString = Integer.toString(a, 2);
  System.out.println(customString);
  

  Outputnya ialah perwakilan binari rentetan nombor perpuluhan 255:

  
  11111111
  

 3. Tukar int kepada String menggunakan String.valueOf(int)

  Kaedah String.valueOf(int)mengembalikan perwakilan rentetan argumen int.

  Sintaks kaedah ialah:

  
  public static String valueOf(int i)
  

  Berikut ialah contoh Java menukar int kepada String menggunakan String.valueOf(int):

  
  public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
      int z = -5;
      // Java int to String converting 
   String zText = String.valueOf(z); 
      // the result output
      System.out.println("convert int to String: " + zText);
      // the int output
      System.out.println("our int: " + z);
      // adding int and String gives the new String
      System.out.println("converting int = -5 and adding to String = \"-5\". The result is a new String = " + zText + z);
    }
  }
  

  
  convert int to String: -5
  our int: -5
  converting int = -5 and adding to String = "-5". The result is a new String = -5-5
  

  Anda boleh melakukan perkara yang sama dengan Integer (jenis pembungkus int):

  
  Integer number = -7;
  String numberAsString = String.valueOf(number);
  System.out.println("convert Integer to String: " + numberAsString);
  

  Outputnya ialah:

  tukar Integer kepada String: -7

 4. Tukar menggunakan DecimalFormat

  java.text.DecimalFormatialah kelas yang ditakrifkan dalam java.textpakej dan subkelas NumberFormat. Ia digunakan untuk memformat nombor perpuluhan kepada rentetan yang mewakili mengikut corak tertentu. Kita boleh menggunakannya untuk Integer juga.

  Contoh:

  
  import java.text.DecimalFormat;
  public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
      int myNumber = 31415;
      DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#");
      String myNumberAsString = decimalFormat.format(myNumber);
      System.out.println(myNumberAsString);
    }
  }
  

  Outputnya ialah:

  
  31415
  

 5. Tukar menggunakan String.format()

  String.format() ialah satu lagi cara untuk menukar Integer kepada Objek String.

  Sintaks

  
  public static String format(String format, Object... args)
  

  Contoh

  
  public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
      int myNumber = 35;
      String myNumberAsString = String.format("%d", myNumber); // %d converter defines a single decimal integer variable.
      System.out.println(myNumberAsString);
    }
  }
  

  Outputnya ialah:

  35
  

Komen
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION