CodeGym
Poziom 41
Hamburg

Zamiana string na int w Java

Opublikowano w grupie Poland
W tym artykule omówimy konwersję int (prymitywny typ) i Integer (klasy opakowującej otrzymanej z klasy Object) na String i na odwrót. Java umożliwia osiągnięcie tego na wiele sposobów.

Konwersja typu int na String w Javie

 1. Konwertuj, dodając pusty ciąg.

  Konwertowanie int na String jest bardzo proste. Po prostu dodaj "" (pusty ciąg) do int lub Integer, a otrzymasz swój int jako String. Dzieje się tak, ponieważ dodanie int i String daje nowy String. Innymi słowy, jeżeli masz int x = 5, po prostu piszesz x + "", a otrzymasz swój nowy String.

  Oto przykład:

  
  // Konwertowanie int do String, Java. Zamiana int na string
  public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
  
      int x = 5;
      // Java int do string
      String xText = x + "";
      // Wydrukuj wynik
      System.out.println("Konwertowanie int do String, Java: " + xText);
      // Wydrukuj int
      System.out.println("Nasz int: " + x);
      // Dodanie int i String daje nowy String.
      System.out.println("Dodanie int (5) i String (\"5\"). Wynikiem jest nowy String: " + xText + x);
      // Integer do String, Java
      Integer y = 7;
      String yText = y + "";
      System.out.println("Konwertuj Integer do String: " + yText);
      System.out.println("Nasz Integer: " + y);
      System.out.println("Dodanie Integer (7) i String (\"7\"). Wynikiem jest nowy String: " + y + yText);
    }
  }
  

  Drukowane będzie:

  Konwertuj int do String, Java: 5

  Nasz int: 5

  Dodanie int (5) i String ("5"). Wynikiem jest nowy String: 55

  Konwertuj Integer do String: 7

  Nasz Integer: 7

  Dodanie Integer (7) i String ("7"). Wynikiem jest nowy String: 77

 2. Konwertuj int na String przy użyciu Javy Integer.toString(int)

  Klasa Object jest pierwotną klasą w języku Java. Oznacza to, że każda klasa Java bezpośrednio lub pośrednio dziedziczy klasę Object, a wszystkie metody klasy Object są dostępne we wszystkich klasach Java.

  Object ma metodę toString (), która reprezentuje dowolny obiekt jako ciąg. Tak więc każda klasa Javy również dziedziczy tę metodę. To powiedziawszy, dobrym pomysłem jest nadpisywanie tej metody we własnych klasach, aby uzyskać pożądane wyniki.

  Metoda toString () klasy Integer zwraca obiekt String reprezentujący przekazany argument int lub Integer.

  Składnia:

  
  public static String toString(int i)
  

  Metoda dokonuje konwersji i i zwraca instancję typu String. Jeśli liczba jest ujemna, znak minus zostanie zawarty w ciągu.

  Przykład:

  
  // Java integer do String przy użyciu metody toString
  
  public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
  
      int x = -5;
      // Konwertuj int na String przy użyciu Integer.toString Javy
      String xText = Integer.toString(x);
      // Wydrukuj wynik
      System.out.println("Konwertuj int na String: " + xText);
      // Wydrukuj int
      System.out.println("Nasz int: " + x);
      // Dodanie int i String daje nowy String.
      System.out.println("Konwertowanie int (-5) i dodawanie do String (\"-5\"). Wynikiem jest nowy String: " + xText + Integer.toString(x));
  
    }
  }
  

  Konwertowanie int na String: -5

  Nasz int: -5

  Konwertowanie int (-5) i dodawanie do String ("-5"). Wynikiem jest nowy String: -5-5

  Możesz również użyć metody toString, aby konwertować Integer (typ wrappera).

  
  Integer number = -7;
  String numberAsString = Integer.toString(number);
  System.out.println("Konwertuj Integer na String: " + numberAsString);
  

  Drukowane będzie:

  Konwertuj Integer na String: -7

  Możesz użyć wariantu metody Integer.toString(int i, int base), która zwraca ciąg znaków reprezentujący liczbę i o podstawie base.

  Składnia:

  
  public static String toString(int i, int base)
  

  Oto przykład:

  
  int a = 255;
  // Binarny
  String binaryString = Integer.toString(a, 2);
  System.out.println(binaryString);
  

  Wydrukiem jest String zawierający binarną reprezentację liczby dziesiętnej 255:

  11111111

 3. Konwertuj int na String przy użyciu String.valueOf(int) Javy

  Metoda String.valueOf(int) zwraca ciąg reprezentujący argument int.

  Składnią metody jest:

  
  public static String valueOf(int i)
  

  Oto przykład konwertowania języka Java int do String przy użyciu metody Javy String.valueOf(int)

  
  public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
      int z = -5;
      // konwersja int do String, Java 
      String zText = String.valueOf(z);
      // Wydrukuj wynik
      System.out.println("Konwertuj int na String: " + zText);
      // Wydrukuj int
      System.out.println("Nasz int: " + z);
      // Dodanie int i String daje nowy String.
      System.out.println("Konwertowanie int (-5) i dodawanie do String (\"-5\"). Wynikiem jest nowy String: " + zText + z);
    }
  }
  

  Konwertowanie int na String: -5

  Nasz int: -5

  Konwertowanie int (-5) i dodawanie do String ("-5"). Wynikiem jest nowy String: -5-5

  Możesz zrobić to samo z Integer (typ wrappera int):

  
  Integer number = -7;
  String numberAsString = String.valueOf(number);
  System.out.println("Konwertuj Integer na String: " + numberAsString);
  

  Wynikiem będzie:

  Konwertuj Integer na String: -7

 4. Konwertuj za pomocą DecimalFormat

  java.text.DecimalFormat jest klasą zdefiniowaną w pakiecie java.text i jest podklasą NumberFormat. Służy do formatowania liczby dziesiętnej jako ciągu według określonego wzoru. Możemy go użyć również do pracy z instancjami Integer.

  Przykład:

  
  import java.text.DecimalFormat;
  public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
      int myNumber = 31415;
      DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#");
      String myNumberAsString = decimalFormat.format(myNumber);
      System.out.println(myNumberAsString);
    }
  }
  

  Drukowane będzie:

  31415

 5. Konwertuj za pomocą String.format()

  String.format() to jeszcze jeden sposób na konwertowanie Integer na obiekt String.

  Składnia:

  
  public static String format(String format, Object... args)
  

  Przykład

  
  public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
      int myNumber = 35;
      String myNumberAsString = String.format("%d", myNumber); // %d konwerter definiuje jedną całkowitą dziesiętną zmienną.
      System.out.println(myNumberAsString);
    }
  }
  

  Drukowane będzie:

  35

Zamiana string na int w Java - 1

Jak konwertować String na int w języku Java

Oto kilka sposobów na przekonwertowanie String na int w Java. Java pozwala nam to zrobić za pomocą metod parseInt() i valueOf().
 1. String na int w języku Java przy użyciu Integer.parseInt(String) Javy

  parseInt jest metodą statyczną klasy Integer, która zwraca obiekt będący liczbą całkowitą reprezentującą określony parametr String.

  Składnia:

  
  public static int parseInt(String str) throws NumberFormatException
  

  Albo

  
  public static int parseInt(String str, int radix) throws NumberFormatException
  

  gdzie str jest Stringiem, który chcesz konwertować, a radix to podstawa przeanalizowanej liczby

  Konwertowanie String na Integer, przykład Javy przy użyciu parseInt()

  
  public class Demo2 {
  // Konwertuj String na int, Java. Zamiana String na int
  
    public static void main(String args[]) {
      String str = "111";
  
      int num1 = Integer.parseInt(str);
      System.out.println("parseInt(String): "
          + num1);
  
      int num2 = Integer.parseInt(str, 2); // Liczba binarna
      System.out.println("parseInt(String o podstawie 2): " + num2);
    }
  }
  

  Drukowane będzie:

  parseInt(String): 111

  parseInt(String o podstawie 2): 7

  Tutaj mamy 111 w pierwszym wariancie i 7 w drugim. 7 to dziesiętna reprezentacja liczby binarnej 111.

 2. Konwertuj za pomocą Integer.valueOf(String)

  Integer.valueOf(String s) to metoda Javy należąca do klasy Integer. Zwraca Integer, który zawiera dziesiętną reprezentację obiektu String, więc jest używany do konwersji String na Integer.

  Składnia:

  
  public static Integer valueOf(String str)
  
  Przykład String na Integer przy użyciu metody valueOf Javy:
  public class Demo2 {
      // Konwertowanie String na int przy użyciu valueOf() Javy
      String myString = "578";
      int parNum = Integer.valueOf(myString); // konwersja String na int
      System.out.println("Integer z typu String przy użyciu valueOf(): " + parNum);
     
    }
  }
  

  Wydruk:

  Integer z typu String przy użyciu valueOf(): 578

Ten artykuł przeczytasz także po angielsku.
Read the English version of this article to see some Java type conversions in action: how to convert string to int, and int to string.
Komentarze
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION