CodeGym /Blog Java /rawak /Kaedah Java String lastIndexOf().
John Squirrels
Tahap
San Francisco

Kaedah Java String lastIndexOf().

Diterbitkan dalam kumpulan
Kaedah lastIndexOf () mengembalikan kedudukan kejadian terakhir bagi aksara tertentu atau subrentetan dalam rentetan. Bayangkan anda mempunyai beberapa jenis teks panjang, atau lebih tepatnya baris panjang. Ia boleh, sebagai contoh, surat, dan anda perlu mencari tempat di mana panggilan terakhir kepada penerima dilakukan dengan nama yang anda sudah tahu. Untuk kes sedemikian, kaedah indexOf kelas Java String sangat sesuai. Jika anda memerlukan kejadian pertama aksara dalam rentetan, anda boleh menggunakan kaedah indexOf() , ia sangat serupa dengan lastIndexOf() . Terdapat empat varian lastIndexOf ()kaedah. Mempunyai empat kaedah dengan nama yang sama tetapi parameter yang berbeza adalah mungkin disebabkan oleh kelebihan kaedah. Di bawah ini kita akan melihat keempat-empat variasi kaedah ini dengan contoh.

lastIndexOf(int ch)

Kaedah ini mengembalikan indeks kejadian terakhir aksara dalam urutan aksara.

Sintaks kaedah


int lastIndexOf(int ch)
Parameter: ch : aksara.

Contoh kod


public class LastIndexOf1 {

    public static void main(String args[])
    {
     //letter to find index in String
      char letter = 'd';
      //String to find an index of a letter
      String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
      //The index of last appearance of d will be printed
      System.out.println("Last Index of d = " + myString.lastIndexOf(letter));
    }
}
Outputnya ialah:
Indeks Terakhir bagi d = 37
Jika watak yang kami cari tiada dalam rentetan kami, kaedah mengembalikan -1:

public class LastIndexOf1 {

    public static void main(String args[])
    {
      char letter = 'z';
      String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
      System.out.println("Last Index of z = " + myString.lastIndexOf(letter));
    }
}
Outputnya ialah:
Indeks terakhir z = -1

lastIndexOf(int ch, int fromIndex)

lastIndexOf(int ch, int fromIndex) : Jika aksara ini diwakili dalam rentetan, kaedah ini mengembalikan indeks kejadian terakhir aksara ch, mencari ke belakang bermula pada indeks yang ditentukan. jika aksara ini tidak diwakili dalam subrentetan, ia mengembalikan -1.

Sintaks kaedah


public int lastIndexOf(int ch, int fromIndex)
Parameter: ch : aksara. fromIndex : indeks untuk memulakan carian daripada.

Contoh kod lastIndexOf(int ch, int fromIndex)


public class LastIndexOf2 {

  public static void main(String args[])
  {
    //letter to find index in String
    char letter = 'o';
    //String to find an index of a letter
    String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
    //The index of last appearance of o before 20th symbol will be printed
    System.out.println("Last Index of o = " + myString.lastIndexOf(letter, 20));
  }
}
Outputnya ialah:
Indeks terakhir o = 19
Jika, apabila lulus dari indeks ke permulaan baris, watak tidak ditemui, kaedah akan kembali -1:

public class LastIndexOf2 {

  public static void main(String args[])
  {
    char letter = 'o';
    String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
    System.out.println("Last Index of o = " + myString.lastIndexOf(letter, 10));
  }
}
Outputnya ialah:
Indeks terakhir o = -1

lastIndexOf(String str)

lastIndexOf(String str) : variasi kaedah ini menerima String sebagai hujah dan mengembalikan indeks dalam rentetan ini kejadian pertama bagi subrentetan yang ditentukan. Jika ia tidak berlaku sebagai subrentetan, kaedah mengembalikan -1.

Sintaks kaedah


public int lastIndexOf(String str)
Parameter: str : rentetan.

Contoh kod lastIndexOf(String str)


public class LastIndexOf3 {
  public static void main(String args[])
  {   
    String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
    System.out.println( myString.lastIndexOf("Tom"));
  }
}
Outputnya ialah:
14
Jika tiada subrentetan sedemikian, kaedah mengembalikan -1. Mari cuba cari indeks permulaan subrentetan “tom”.

public class LastIndexOf3 {
  public static void main(String args[])
  {

    String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
    System.out.println( myString.lastIndexOf("tom"));
  }
}
Ingat, bahawa "T" dan 't" adalah simbol yang berbeza, jadi tiada "tom" dalam rentetan ini. Berikut adalah outputnya:
-1

lastIndexOf(String str, int fromIndex)

lastIndexOf(String str, int fromIndex) . Varian kaedah ini mengembalikan indeks dalam rentetan kejadian terakhir subrentetan yang ditentukan ini, mencari ke belakang bermula pada indeks yang ditentukan.

Sintaks kaedah


public int lastIndexOf(String str, int beg)
Parameter str : rentetan. fromIndex : indeks untuk memulakan carian daripada.

Contoh kod lastIndexOf(String str, int fromIndex)

Mari cuba cari indeks kejadian terakhir subrentetan "ro" dalam rentetan "Ini adalah kawalan utama Tom ke tanah, adakah anda menyalin". Kali pertama kita akan melalui keseluruhan rentetan, kali kedua kita bermula dari aksara dengan indeks 25 (seperti yang kita ingat, dengan kekangan atas, carian untuk indeks pergi dari akhir ke permulaan).

public class LastIndexOf4 {
  public static void main(String[] args) {
    String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
    System.out.println( myString.lastIndexOf("ro"));
    System.out.println(myString.lastIndexOf("ro",25));
  }
}
Outputnya ialah:
32 22
Komen
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION