Coretan kuliah dengan mentor sebagai sebahagian daripada kursus Universiti Codegym. Daftar untuk kursus penuh.


"Hai, Amigo. Biar saya beritahu anda tentang jenis data baharu. Boolean . Pembolehubah jenis ini boleh mengambil hanya dua nilai: benar dan salah . "

"Bagaimana kita menggunakannya?"

"Jenis ini digunakan secara tersirat di banyak tempat. Sama seperti mana-mana operasi penambahan menghasilkan nombor, hasil daripada sebarang perbandingan ialah boolean . Berikut ialah beberapa contoh:"

Kod Penjelasan
1
boolean m;
Kedua-dua ungkapan ini adalah setara. Nilai lalai pembolehubah boolean adalah palsu .
2
boolean m = false;
3
if (a > b)
  System.out.println(a);
Hasil perbandingan (sama ada benar atau salah ) akan diberikan kepada pembolehubah m. Keadaan ini dipenuhi jika ungkapan bernilai benar .
4
boolean m = (a > b);
if (m)
  System.out.println(a);
5
boolean m = (a > b);
if (m == true)
  System.out.println(a);
Tidak perlu membandingkan pembolehubah logik ( boolean ) dengan benar atau salah . Hasil perbandingan akan menjadi boolean yang sepadan dengan pembolehubah lain. Sebagai contoh, true == true menilai kepada benar; true == false menilai kepada false .
6
boolean m = (a > b);
if (m)
  System.out.println(a);

"Lagi contoh:"

Kod Penjelasan
1
public boolean isALessThanB (int a, int b)
{
  if (a < b)
    return true;
  else
    return false;
}
Kaedah ini mengesahkan bahawa nombor a adalah kurang daripada nombor b.

Berikut adalah empat perbandingan yang setara. Yang terakhir adalah yang paling padat dan betul. Sentiasa cuba gunakan notasi padat .

2
public boolean isALessThanB (int a, int b)
{
  boolean m = (a < b);
  if (m)
    return true;
  else
    return false;
}
3
public boolean isALessThanB (int a, int b)
{
  boolean m = (a < b);
  return m;
}
4
public boolean isALessThanB (int a, int b)
{
  return a < b;
}

"Bagaimana jika saya mahu menulis 0<a<b?"

"Java tidak mempunyai operator perbandingan yang mengambil tiga operan. Jadi, anda perlu melakukannya seperti ini: (0<a) DAN (a<b) ."

"Adakah saya menulis perkataan DAN?"

"Tunggu. Saya akan menerangkannya. Java mempunyai tiga operator logik: AND , OR dan NOT . Anda boleh menggunakannya untuk membina keadaan kerumitan yang berbeza-beza. Anda boleh menggunakan operator ini hanya dengan ungkapan boolean . Jadi, anda tidak boleh menulis ( a+1) DAN (3) , tetapi (a>1)DAN (a<3) adalah OK."

" Operator NOT adalah unary: ia hanya mempengaruhi ungkapan di sebelah kanan. Ia lebih seperti tanda tolak sebelum nombor negatif dan bukannya tanda pendaraban antara dua nombor."

"Anda boleh melakukan pelbagai operasi pada pembolehubah boolean (logik)."

"Seperti apa?"

"Mari kita lihat:"

Operator logik tatatanda Java Ungkapan Hasilnya
DAN && benar  &&  benar benar
benar &&  salah salah
palsu  &&  benar salah
palsu && palsu salah
ATAU || benar || benar benar
benar || salah benar
palsu || benar benar
palsu || salah salah
TIDAK ! ! benar salah
! salah benar
Gabungan dan ungkapan biasa m && !m salah
m || !m benar
! (a && b) !a || !b
! (a || b) !a && !b

"Bolehkah anda memberi saya lebih banyak contoh?"

"Tentu:"

tatatanda Java Notasi logik
(a<3) && (a>0) (a < 3) DAN (a>0)
(a>10) || (a<100) (a>10) ATAU (a<100)
(a<b) && (!(c<=d)) (a<b) DAN (BUKAN (c<=d))

"Sekarang, buat beberapa tugas."