Isang lecture snippet na may mentor bilang bahagi ng kurso ng Codegym University. Mag-sign up para sa buong kurso.


"Kumusta, Amigo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa isang bagong uri ng data. Ang boolean . Ang mga variable ng ganitong uri ay maaaring tumagal lamang ng dalawang halaga: true at false . "

"Paano natin ito gagamitin?"

"Ang ganitong uri ay tahasang ginagamit sa maraming lugar. Kung paanong ang anumang pagpapatakbo ng karagdagan ay gumagawa ng isang numero, ang resulta ng anumang paghahambing ay isang boolean . Narito ang ilang mga halimbawa:"

Code Paliwanag
1
boolean m;
Ang dalawang expression na ito ay katumbas. Ang default na halaga ng boolean variable ay false .
2
boolean m = false;
3
if (a > b)
  System.out.println(a);
Ang resulta ng paghahambing (alinman sa tama o mali ) ay itatalaga sa variable m. Ang kundisyon ay nasiyahan kung ang expression ay nagsusuri sa true .
4
boolean m = (a > b);
if (m)
  System.out.println(a);
5
boolean m = (a > b);
if (m == true)
  System.out.println(a);
Hindi na kailangang ihambing ang isang lohikal ( boolean ) na variable sa true o false . Ang resulta ng paghahambing ay isang boolean na tumutugma sa iba pang variable. Halimbawa, ang true == true ay nagsusuri sa true; true == false ay sinusuri sa false .
6
boolean m = (a > b);
if (m)
  System.out.println(a);

"Higit pang mga halimbawa:"

Code Paliwanag
1
public boolean isALessThanB (int a, int b)
{
  if (a < b)
    return true;
  else
    return false;
}
Ang pamamaraang ito ay nagpapatunay na ang numero a ay mas mababa sa numero b.

Narito ang apat na katumbas na paghahambing. Ang huli ay ang pinaka-compact at tama. Palaging subukang gumamit ng compact notation.

2
public boolean isALessThanB (int a, int b)
{
  boolean m = (a < b);
  if (m)
    return true;
  else
    return false;
}
3
public boolean isALessThanB (int a, int b)
{
  boolean m = (a < b);
  return m;
}
4
public boolean isALessThanB (int a, int b)
{
  return a < b;
}

"Paano kung gusto kong magsulat ng 0<a<b?"

"Ang Java ay walang operator ng paghahambing na tumatagal ng tatlong operand. Kaya, kakailanganin mong gawin ito ng ganito: (0<a) AT (a<b) ."

"Isinulat ko ba ang salitang AT?"

"Maghintay. Ipapaliwanag ko iyan. May tatlong lohikal na operator ang Java: AND , OR at NOT . Magagamit mo ang mga ito para bumuo ng mga kundisyon na may iba't ibang kumplikado. Magagamit mo lang ang mga operator na ito gamit ang mga boolean na expression. Kaya, hindi ka makakasulat ( a+1) AT (3) , ngunit (a>1)AT (a<3) ay OK."

"Ang NOT operator ay unary: ito ay nakakaapekto lamang sa expression sa kanan. Ito ay mas katulad ng isang minus sign bago ang isang negatibong numero sa halip na isang multiplication sign sa pagitan ng dalawang numero."

"Maaari kang magsagawa ng iba't ibang mga operasyon sa boolean (lohikal) na mga variable."

"Tulad ng ano?"

"Tignan natin:"

Lohikal na operator Java notation Pagpapahayag Resulta
AT && totoo  &&  totoo totoo
totoo &&  mali mali
mali  &&  totoo mali
mali && mali mali
O || totoo || totoo totoo
totoo || mali totoo
mali || totoo totoo
mali || mali mali
HINDI ! ! totoo mali
! mali totoo
Mga karaniwang kumbinasyon at ekspresyon m && !m mali
m || !m totoo
! (a && b) !a || !b
! (a || b) !a && !b

"Maaari mo ba akong bigyan ng higit pang mga halimbawa?"

"Oo naman:"

Java notation Lohikal na notasyon
(a<3) at& (a>0) (a < 3) AT (a>0)
(a>10) || (a<100) (a>10) O (a<100)
(a<b) && (!(c<=d)) (a<b) AT (HINDI (c<=d))

"Ngayon, gawin ang ilang mga gawain."