1 Menilai ungkapan integer

Coretan kuliah dengan mentor sebagai sebahagian daripada kursus Universiti Codegym. Daftar untuk kursus penuh.


Bahagian kanan pengendali tugasan (tanda sama) boleh berupa sebarang ungkapan — sebarang gabungan nombor, pembolehubah dan pengendali matematik ( +, -, *, /).

Anda juga boleh menggunakan kurungan (). Di Jawa, seperti dalam matematik, ungkapan di dalam kurungan dinilai terlebih dahulu, dan kemudian apa yang di luar kurungan.

Pendaraban dan pembahagian mempunyai keutamaan yang sama dan lebih tinggi daripada penambahan dan penolakan.

Contoh:

Kenyataan Catatan
int a = (2 + 2) * 2;
Nilai pembolehubah akan menjadi8
int b = (6 - 3) / (9 - 6);
Nilai pembolehubah akan menjadi1
int c = (-2) * (-3);
Nilai pembolehubah akan menjadi6
int d = 3 / 0;
Melaksanakan pernyataan ini akan menghasilkan ralat "bahagi dengan sifar" , dan program akan ditamatkan.

Ungkapan juga boleh termasuk pembolehubah:

Kenyataan Catatan
int a = 1;
int b = 2;
int c = a * b + 2;
Nilai pembolehubah a  akan 1
Nilai pembolehubah b  akan 2
Nilai pembolehubah c  akan4

Lebih-lebih lagi, pembolehubah yang sama boleh berada di kiri dan kanan pengendali tugasan :

Kenyataan Catatan
int x = 5;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
Nilai pembolehubah x  akan menjadi   Nilai 5
pembolehubah akan Nilai pembolehubah   akan Nilai pembolehubah   akan Nilai pembolehubah akan Nilai pembolehubah   akan   menjadix6
x7
x8
x9
x10

Maksudnya di sini ialah di Jawa =simbol itu tidak bermaksud kesamaan . Sebaliknya, ia adalah pengendali yang memberikan kepada pembolehubah di sebelah kiri tanda =nilai yang dikira bagi ungkapan di sebelah kanan tanda =.


2 Pembahagian integer

Coretan kuliah dengan mentor sebagai sebahagian daripada kursus Universiti Codegym. Daftar untuk kursus penuh.


Di Jawa, membahagikan integer dengan integer sentiasa menghasilkan integer . Baki operasi bahagi dibuang. Atau, anda boleh mengatakan bahawa hasil pembahagian sentiasa dibundarkan ke bawah kepada integer terdekat.

Contoh:

Kenyataan Hasil pembahagian Catatan
int a = 5 / 2;
2.5 Nilai pembolehubah akan menjadi2
int b = 20 / 3;
6.3333(3) Nilai pembolehubah akan menjadi6
int c = 6 / 5;
1.2 Nilai pembolehubah akan menjadi1
int d = 1 / 2;
0.5 Nilai pembolehubah akan menjadi0


3 Baki pembahagian integer

Selain penambahan, penolakan, pendaraban, dan pembahagian integer, Java juga mempunyai operator modulo . Ia ialah simbol peratus ( %). Pengendali ini mengembalikan keseluruhan baki nombor bagi membahagikan integer dengan integer (bukan bahagian pecahan).

Contoh:

Kenyataan Hasil pembahagian Catatan
int a = 5 % 2;
2dengan baki1 Nilai pembolehubah akan menjadi1
int b = 20 % 4;
5dengan baki0 Nilai pembolehubah akan menjadi0
int c = 9 % 5;
1dengan baki4 Nilai pembolehubah akan menjadi4
int d = 1 % 2;
0dengan baki1 Nilai pembolehubah akan menjadi1

Ini adalah pengendali yang sangat berguna. Ia banyak digunakan. Sebagai contoh, untuk mengetahui sama ada nombor itu genap atau ganjil , hanya bahagikannya dengan 2dan bandingkan bakinya dengan sifar. Jika bakinya adalah sifar, maka nombor itu adalah genap; jika ia sama dengan satu, maka nombornya adalah ganjil.

Inilah rupa cek ini:

(a % 2) == 0

di mana, anda rasa, a % 2ialah baki pembahagian dengan 2(iaitu 0atau 1), dan == digunakan untuk membandingkan dengan sifar.4 Kenaikan dan pengurangan

Coretan kuliah dengan mentor sebagai sebahagian daripada kursus Universiti Codegym. Daftar untuk kursus penuh.


Dalam pengaturcaraan, menambah atau mengurangkan pembolehubah dengan satu adalah operasi yang sangat biasa. Terdapat arahan khas untuk tindakan ini dalam Java:

Pengendali kenaikan ( kenaikan oleh satu) kelihatan seperti ini:

a++;
Kenaikan

Pernyataan ini betul-betul sama seperti Ia meningkatkan pembolehubah sebanyak satu.a = a + 1;a

Pengendali pengurangan ( penurunan oleh satu) kelihatan seperti ini:

a--;
Penurunan

Pernyataan ini betul-betul sama seperti Ia mengurangkan pembolehubah sebanyak satu.a = a - 1;a

Contoh

Kenyataan Catatan
int x = 5;
x++;
x++;
x++;
x++;
x++;
Nilai pembolehubah x  akan menjadi   Nilai 5
pembolehubah akan Nilai pembolehubah   akan Nilai pembolehubah   akan Nilai pembolehubah akan Nilai pembolehubah   akan   menjadix6
x7
x8
x9
x10
int x = 5;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
Nilai pembolehubah x  akan menjadi 5
Nilai pembolehubah x  akan 4
Nilai pembolehubah x  akan 3
Nilai pembolehubah x  akan 2
Nilai pembolehubah x  akan 1
Nilai pembolehubah akan Nilai pembolehubah x  akan   menjadi0
x-1