1 पूर्णांक अभिव्यक्तींचे मूल्यांकन करणे

कोडजिम युनिव्हर्सिटी कोर्सचा एक भाग म्हणून मार्गदर्शकासह व्याख्यान स्निपेट. पूर्ण अभ्यासक्रमासाठी साइन अप करा.


असाइनमेंट ऑपरेटरची उजवी बाजू (समान चिन्ह) कोणतीही अभिव्यक्ती असू शकते — संख्या, चल आणि गणितीय ऑपरेटर ( +, -, *, /) यांचे कोणतेही संयोजन.

तुम्ही कंस देखील वापरू शकता (). जावामध्ये, गणिताप्रमाणे, कंसातील अभिव्यक्तींचे प्रथम मूल्यांकन केले जाते आणि नंतर कंसाच्या बाहेर काय आहे.

गुणाकार आणि भागाकार यांना समान प्राधान्य आहे आणि ते बेरीज आणि वजाबाकीपेक्षा जास्त आहेत.

उदाहरणे:

विधान नोंद
int a = (2 + 2) * 2;
व्हेरिएबलचे मूल्य असेल8
int b = (6 - 3) / (9 - 6);
व्हेरिएबलचे मूल्य असेल1
int c = (-2) * (-3);
व्हेरिएबलचे मूल्य असेल6
int d = 3 / 0;
हे विधान कार्यान्वित केल्याने "शून्य द्वारे भागाकार" त्रुटी निर्माण होईल आणि प्रोग्राम समाप्त होईल.

अभिव्यक्तीमध्ये व्हेरिएबल्स देखील समाविष्ट असू शकतात:

विधान नोंद
int a = 1;
int b = 2;
int c = a * b + 2;
व्हेरिएबलचे मूल्य व्हेरिएबलचे मूल्य a  असेल व्हेरिएबलचे   मूल्य   असेल1
b2
c4

इतकेच काय, असाइनमेंट ऑपरेटरच्या डावीकडे आणि उजवीकडे समान व्हेरिएबल असू शकते :

विधान नोंद
int x = 5;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
व्हेरिएबलचे व्हॅल्यू x  असेल 5
व्हेरिएबलचे व्हॅल्यू व्हेरिएबलचे व्हॅल्यू x  असेल व्हेरिएबलचे व्हॅल्यू   व्हेरिएबलचे व्हॅल्यू   असेल व्हेरिएबलचे   व्हॅल्यू   असेल6
x7
x8
x9
x10

येथे मुद्दा असा आहे की Java मध्ये चिन्हाचा अर्थ समानता= नाही . त्याऐवजी, हा एक ऑपरेटर आहे जो चिन्हाच्या डावीकडील व्हेरिएबलला चिन्हाच्या उजवीकडील अभिव्यक्तीचे गणना केलेले मूल्य नियुक्त करतो .==


2 पूर्णांकांची विभागणी

कोडजिम युनिव्हर्सिटी कोर्सचा एक भाग म्हणून मार्गदर्शकासह व्याख्यान स्निपेट. पूर्ण अभ्यासक्रमासाठी साइन अप करा.


Java मध्ये, पूर्णांकाला पूर्णांकाने विभाजित केल्याने नेहमी पूर्णांक होतो . विभागातील उर्वरित ऑपरेशन टाकून दिले आहे. किंवा, तुम्ही असे म्हणू शकता की भागाकाराचा परिणाम नेहमी जवळच्या पूर्णांकापर्यंत पूर्ण केला जातो.

उदाहरणे:

विधान विभाजनाचा निकाल नोंद
int a = 5 / 2;
2.5 व्हेरिएबलचे मूल्य असेल2
int b = 20 / 3;
6.3333(3) व्हेरिएबलचे मूल्य असेल6
int c = 6 / 5;
1.2 व्हेरिएबलचे मूल्य असेल1
int d = 1 / 2;
0.5 व्हेरिएबलचे मूल्य असेल0


3 पूर्णांक भागाकार उर्वरित

पूर्णांकांची बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार याशिवाय, Java मध्ये मॉड्युलो ऑपरेटर देखील आहे. हे टक्के चिन्ह आहे ( %). हा ऑपरेटर पूर्णांकाने पूर्णांक भागून उर्वरित पूर्ण संख्या परत करतो (अपूर्णांक भाग नाही).

उदाहरणे:

विधान विभाजनाचा निकाल नोंद
int a = 5 % 2;
2च्या उर्वरित सह1 व्हेरिएबलचे मूल्य असेल1
int b = 20 % 4;
5च्या उर्वरित सह0 व्हेरिएबलचे मूल्य असेल0
int c = 9 % 5;
1च्या उर्वरित सह4 व्हेरिएबलचे मूल्य असेल4
int d = 1 % 2;
0च्या उर्वरित सह1 व्हेरिएबलचे मूल्य असेल1

हा एक अतिशय उपयुक्त ऑपरेटर आहे. त्याचा वापर खूप होतो. उदाहरणार्थ, एखादी संख्या सम किंवा विषम आहे हे शोधण्यासाठी , फक्त त्यास भागाकार करा 2आणि उर्वरित शून्याशी तुलना करा. जर उर्वरित शून्य असेल, तर संख्या सम असेल; जर ते एक समान असेल, तर संख्या विषम आहे.

हा चेक कसा दिसतो ते येथे आहे:

(a % 2) == 0

जेथे, तुम्ही अंदाज लावला आहे, (म्हणजे किंवा ) a % 2ने भागाकाराचा उरलेला भाग आहे आणि शून्याशी तुलना करण्यासाठी वापरला जातो.201 ==4 वाढ आणि घट

कोडजिम युनिव्हर्सिटी कोर्सचा एक भाग म्हणून मार्गदर्शकासह व्याख्यान स्निपेट. पूर्ण अभ्यासक्रमासाठी साइन अप करा.


प्रोग्रामिंगमध्ये, व्हेरिएबल एकाने वाढवणे किंवा कमी करणे ही अतिशय सामान्य ऑपरेशन्स आहेत. Java मध्ये या क्रियांसाठी विशेष आदेश आहेत:

वाढ (एकाने वाढ) ऑपरेटर असे दिसते :

a++;
वाढ

हे विधान तंतोतंत सारखेच आहे कारण ते एकाने व्हेरिएबल वाढवते .a = a + 1;a

डिक्रीमेंट (एकाने कमी ) ऑपरेटर असे दिसते:

a--;
घट

हे विधान अगदी सारखेच आहे जसे की ते व्हेरिएबलला एकाने कमी करते.a = a - 1;a

उदाहरणे

विधान नोंद
int x = 5;
x++;
x++;
x++;
x++;
x++;
व्हेरिएबलचे व्हॅल्यू x  असेल 5
व्हेरिएबलचे व्हॅल्यू व्हेरिएबलचे व्हॅल्यू x  असेल व्हेरिएबलचे व्हॅल्यू   व्हेरिएबलचे व्हॅल्यू   असेल व्हेरिएबलचे   व्हॅल्यू   असेल6
x7
x8
x9
x10
int x = 5;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
व्हेरिएबलची व्हॅल्यू x  असेल 5
व्हेरिएबलची व्हॅल्यू व्हेरिएबलची व्हॅल्यू x  असेल   व्हेरिएबलची व्हॅल्यू व्हेरिएबलची व्हॅल्यू   असेल व्हेरिएबलची व्हॅल्यू   असेल व्हेरिएबलची व्हॅल्यू   असेल   .4
x3
x2
x1
x0
x-1