3.1 html-tag

Als u deze tekst leest, wordt ervan uitgegaan dat u in de toekomst als Java-ontwikkelaar, nou ja, of als Full Stack Java-ontwikkelaar zult werken. U zult nauwelijks HTML-documenten schrijven, maar u zult ze wel vaak moeten lezen . Dit is hoe de wereld werkt, dus je moet uitzoeken hoe HTML-documenten zijn gerangschikt.

Wat is het begin van elk HTML-document? Elk HTML-document heeft een structuur die bestaat uit drie geneste tags: html, headen body. Dit is het standaard voorbeeld:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    Service tags
  </head>
  <body>
    Main document
  </body>
</html>

Alles wat de browser weergeeft, bevindt zich in een paartag body(documentbody). Binnen de tag headbevinden zich tags met service-/hulpinformatie voor de browser.

Het is ook gebruikelijk (optioneel) om het documenttype aan het begin van het document te schrijven - DOCTYPEzodat de parser beter begrijpt hoe fouten moeten worden geïnterpreteerd. Veel browsers kunnen kapotte documenten correct weergeven.

Of, integendeel XHTML = XML+HTML, er is een norm waarin strengere regels zijn dan in de gebruikelijke HTML. Maar dergelijke informatie zal nuttig voor u zijn wanneer u besluit uw eigen browser te schrijven, of in ieder geval uw eigen HTML-parser.

3.2 De hoofdtag

Binnen de tag headbevinden zich meestal de volgende tags: title, meta, style, ...

De tag <title> specificeert de naam van het document dat wordt weergegeven in het browsertabblad.

De tag <meta>wordt gebruikt om verschillende service-informatie in te stellen. U kunt de browser bijvoorbeeld helpen de codering van een HTML-document te begrijpen (het bevat platte tekst, als u het zich herinnert).


<html>
  <head>
    <title> Escape character</title>
      <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body>
 
  </body>
</html>

3.3 body, p, b-tags

De tag <body>bevat alle html-tekst die door de browser wordt weergegeven. De eenvoudigste tags voor het weergeven van een document zijn: <h1>, <p>, <b>,<br>

<h1>- dit is een paar-tag, hiermee kunt u de titel van uw pagina / artikel instellen. Als je artikel lang is en je hebt tussenkoppen nodig, dan kun je de tag voor dit geval gebruiken <h2>, <h3>enzovoort tot<h6>

Voorbeeld:


<body>
   <h1>Cats</h1>
     <h2> Description of cats</h2>
      detailed description of cats
     <h2> Origin of cats</h2>
       Information about the origin of cats.
     <h2> Cat paws</h2>
       Huge article about the paws of cats
</body>

Is je artikel groot en wil je het leesbaarder maken door het op te delen in paragrafen, dan heb je <p>hiervoor een pair tag (van het woord paragraaf) nodig. Wikkel de tekst gewoon in tags <p>en </p>de browser zal deze als een aparte alinea weergeven.

Aandacht! De browser negeert regeleinden en/of extra spaties in uw tekst. Als u een regeleinde wilt toevoegen, voegt u een enkele tag <br>(van de breeklijn) in de tekst in.

Nou, het beste is om de tekst vetgedrukt te markeren. Als u tekst vet wilt maken, plaatst u deze tussen tags <b> </b>(van oud b ).