3.1 html-tag

Hvis du leser denne teksten, antas det at du i fremtiden vil jobbe som Java-utvikler, vel, eller Full Stack Java-utvikler. Du vil neppe skrive HTML-dokumenter, men du må lese dem ofte . Slik fungerer verden, så du må finne ut hvordan HTML-dokumenter er ordnet.

Hva er begynnelsen på et HTML-dokument? Hvert HTML-dokument har en struktur som består av tre nestede tagger: html, headog body. Dette er standardeksemplet:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    Service tags
  </head>
  <body>
    Main document
  </body>
</html>

Alt som nettleseren viser er inne i en par-tag body(dokumenttekst). Inne i taggen header det tagger med service/hjelpeinformasjon for nettleseren.

Det er også vanlig (valgfritt) å skrive dokumenttypen i begynnelsen av dokumentet - DOCTYPEslik at parseren bedre forstår hvordan feil tolkes. Mange nettlesere er i stand til å vise ødelagte dokumenter korrekt.

Eller tvert imot XHTML = XML+HTML, det er en standard der det er strengere regler enn i den vanlige HTML. Men slik informasjon vil være nyttig for deg når du bestemmer deg for å skrive din egen nettleser, eller i det minste din egen HTML-parser.

3.2 Hodemerket

Inne i taggen header følgende tagger vanligvis plassert: title, meta, style, ...

Taggen <title> spesifiserer navnet på dokumentet som vises i nettleserfanen.

Taggen <meta>brukes til å angi forskjellig serviceinformasjon. Du kan for eksempel hjelpe nettleseren med å forstå kodingen av et HTML-dokument (det inneholder ren tekst, hvis du husker det).


<html>
  <head>
    <title> Escape character</title>
      <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body>
 
  </body>
</html>

3.3 brødtekst, p, b-koder

Taggen <body>inneholder all html-teksten som vises av nettleseren. De enkleste kodene for å vise et dokument er: <h1>, <p>, <b>,<br>

<h1>- Dette er en par-tag, den lar deg angi tittelen på siden/artikkelen din. Hvis artikkelen din er lang og du trenger underoverskrifter, kan du bruke taggen for denne saken <h2>, <h3>og så videre til<h6>

Eksempel:


<body>
   <h1>Cats</h1>
     <h2> Description of cats</h2>
      detailed description of cats
     <h2> Origin of cats</h2>
       Information about the origin of cats.
     <h2> Cat paws</h2>
       Huge article about the paws of cats
</body>

Hvis artikkelen din er stor og du ønsker å gjøre den lettere å lese ved å dele den inn i avsnitt, trenger du en par-tag <p>(fra ordet avsnitt) for dette. Bare pakk inn teksten i tagger <p>og </p>nettleseren vil vise den som et eget avsnitt.

Merk følgende! Nettleseren vil ignorere linjeskift og/eller ekstra mellomrom i teksten din. Hvis du vil legge til et linjeskift, setter du inn en enkelt kode <br>(fra br eak line) i teksten.

Vel, det beste er å fremheve teksten i fet skrift. Hvis du vil gjøre tekst fet, pakk den inn i tagger <b> </b>(fra b gammel).