1. De if-elseverklaring

Programma's zouden niet erg nuttig zijn als ze altijd hetzelfde zouden doen, ongeacht hoe externe omstandigheden veranderen. Een programma moet zich kunnen aanpassen aan verschillende situaties en bepaalde acties ondernemen in sommige situaties, en anders handelen in andere.

In Java wordt dit gedaan met een voorwaardelijke instructie , die een speciaal trefwoord gebruikt waarmee u verschillende opdrachtenblokken kunt uitvoeren, afhankelijk van de waarheidswaarde van een voorwaarde.

Een voorwaardelijke verklaring bestaat uit drie delen: voorwaarde , verklaring 1 en verklaring 2 . Als de voorwaarde waar is, wordt instructie 1 uitgevoerd. Anders wordt instructie 2 uitgevoerd. Beide opdrachten worden nooit uitgevoerd. Dit is het algemene uiterlijk van dit soort uitspraken:

if (condition)
  statement 1;
else
  statement 2;
De if-elsevoorwaardelijke verklaring

Het is heel begrijpelijk als het zo in gewoon Engels is geschreven:

If condition is true, then
  execute statement 1;
otherwise
  execute statement 2;
De if-elseverklaring in gewone taal

Voorbeelden:

Code Uitleg
int age = 17;
if (age < 18)
  System.out.println("You are still a child");
else
  System.out.println("You are now an adult");
De schermuitvoer zal zijn:
You are still a child
int temperature = 5;
if (temperature < 0)
  System.out.println("It's freezing outside");
else
  System.out.println("It's warm");
De schermuitvoer zal zijn:
It's warm
int age = 18;
if (age == 18)
  System.out.println("You've been drafted for military service");
else
  System.out.println("Report for duty anyway");
De schermuitvoer zal zijn:
You've been drafted for military service


2. Blok van verklaringen

Als aan de voorwaarde is voldaan (of niet) en u wilt dat uw programma meerdere opdrachten uitvoert, kunt u deze combineren tot een blok .

Om commando's in een blok te combineren, "wikkelt" u ze tussen accolades . Zo ziet het er in het algemeen uit:

{
  statement 1;
  statement 2;
  statement 3;
}

U kunt zoveel instructies in een blok hebben als u wilt. Of zelfs geen.

Voorbeelden van een if-else statement gecombineerd met een blok statements:

Code Uitleg
int age = 17;
if (age < 18)
{
  System.out.println("You are still a child");
  System.out.println("Don't talk back to adults");
}
else
{
  System.out.println("You are now an adult");
  System.out.println("And thus ends your youth");
}
De schermuitvoer zal zijn:
You are still a child
Don't talk back to adults
int temperature = 5;
if (temperature < 0)
{
  System.out.println("It's freezing outside");
  System.out.println("Put on a hat");
}
else
  System.out.println("It's warm");
De schermuitvoer zal zijn:
It's warm
int age = 21;
if (age == 18)
  System.out.println("You've been drafted for military service");
else
{
}
Het lege blok wordt uitgevoerd.
De code werkt goed, maar er wordt niets weergegeven.

3. Verkorte vorm van de ifverklaring

Soms moet u een of meer uitspraken uitvoeren als de voorwaarde waar is , maar niets doen als deze onwaar is.

We kunnen bijvoorbeeld dit commando specificeren: , maar niet reageren als de bus er niet is. In Java kunnen we in dit scenario een verkorte vorm gebruiken: een instructie zonder blok.If Bus No. 62 has arrived, then get aboardifelse

Met andere woorden, als instructies alleen moeten worden uitgevoerd als de voorwaarde waar is en er zijn geen opdrachten die moeten worden uitgevoerd als de voorwaarde onwaar is, dan moet u de ifinstructie gebruiken, die beknopt is en het elseblok weglaat. Het ziet er zo uit:

if (condition)
  statement 1;
De ifvoorwaardelijke verklaring

Hieronder staan ​​drie voorbeelden van equivalente code:

Code Uitleg
int age = 18;
if (age == 18)
{
  System.out.println("You've been drafted for military service");
}
else
{
}
De schermuitvoer zal zijn:
You've been drafted for military service

Het programma heeft een elseblok, maar het is leeg (er staan ​​geen uitspraken tussen accolades). Je kunt het gewoon verwijderen. Er verandert niets aan het programma.

Code Uitleg
int age = 18;
if (age == 18)
{
  System.out.println("You've been drafted for military service");
}
De schermuitvoer zal zijn:
You've been drafted for military service
int age = 18;
if (age == 18)
  System.out.println("You've been drafted for military service");
De schermuitvoer zal zijn:
You've been drafted for military service