CodeGym/Java-blogg/Tilfeldig/Java Math abs() metode
John Squirrels
Nivå
San Francisco

Java Math abs() metode

Publisert i gruppen

Hva er absoluttverdifunksjonen i matematikk?

I matematikk er den absolutte verdien av et tall lik den positive verdien av det passerte tallet. Absoluttverdifunksjonen ignorerer tegnet og returnerer verdien uten det. For eksempel er det absolutte av +5 5. Mens det absolutte av -5 også er 5. Java Math abs() metode - 1

Hva er Math.abs() method() i Java?

Java.lang.Math - klassen gir en statisk metode Math.abs(parameter) for å finne " absolutverdien " til parameteren.
Så hvis du passerer et positivt tall, la oss si Math.abs(5), vil det returnere 5. For en negativ 5, Math.abs(-5) vil resultatet være det samme, dvs.; 5.

Metodehode

public static dataType abs(dataType parameter)

Tillatte datatyper

Abs () -metoden til Java er overbelastet for ulike datatyper. De tillatte typene er som under.
int flyte dobbel lang

Eksempel 1

public class DriverClass {
  public static void main(String args[]) {

    int number = +5;
    // Print the original number
    System.out.println("Original Number = " + number);

    // Printing the absolute value
    // Calling the Math.abs() method
    System.out.println("Absolute Number = " + "Math.abs( " + number + " ) = " + Math.abs(number));


    number = -5;
    // Print the original number
    System.out.println("Original Number = " + number);

    // Printing the absolute value
    // Calling the Math.abs() method
    System.out.println("Absolute Number = " + "Math.abs( " + number + " ) = " + Math.abs(number));

  }
}

Produksjon

Opprinnelig tall = 5 Absolutt tall = Math.abs( 5 ) = 5 Opprinnelig tall = -5 Absolutt tall = Math.abs( -5 ) = 5

Forklaring

I kodebiten ovenfor har vi tatt to tall. Det første tallet er et positivt heltall dvs. +5. Det andre tallet er et negativt heltall dvs. -5. Vi sender begge tallene til Math.abs(tall) -metoden. Metoden returnerer 5 for begge inngangene og ignorerer deres respektive fortegn.

Eksempel 2

public class DriverClass {
  public static void main(String args[]) {

    int number = -0;
    System.out.println("Original Number = " + number);
    System.out.println("Math.abs( " + number + " ) = " + Math.abs(number) + "\n");

    long number1 = -4499990;
    System.out.println("Original Number = " + number1);
    System.out.println("Math.abs( " + number1 + " ) = " + Math.abs(number1) + "\n");

    float number2 = -92.45f;
    System.out.println("Original Number = " + number2);
    System.out.println("Math.abs( " + number2 + " ) = " + Math.abs(number2) + "\n");

    double number3 = -63.7777777777;
    System.out.println("Original Number = " + number3);
    System.out.println("Math.abs( " + number3 + " ) = " + Math.abs(number3) + "\n");
  }
}

Produksjon

Originaltall = 0 Math.abs( 0 ) = 0 Originaltall = -4499990 Math.abs( -4499990 ) = 4499990 Originaltall = -92,45 Math.abs( -92,45 ) = 92,45 Originaltall = -63,777777777( 63,7777777777 ) = 63,7777777777

Forklaring

I koden ovenfor har vi tatt doble, lange og flytende verdier i tillegg til heltall som input for Math.abs()- metoden. Vi har sendt alle de respektive verdiene til Math.abs() -metoden én etter én og vist resultatene på konsollen.

Grensesaker

Her er noen eksepsjonelle tilfeller du må ta vare på mens du bruker Math.abs() -metoden.

For int og lange datatyper

Hvis argumentet er positivt null eller negativt null, er resultatet positivt null.
Math.abs(+0) = 0 Math.abs(-0) = 0
For Integer.MIN_VALUE eller Long.MIN_VALUE er utdataene til Math.abs() fortsatt det minste heltall eller lange som er negativt.
Math.abs(Integer.MIN_VALUE) = -2147483648 Math.abs(Long.MIN_VALUE) = -9223372036854775808

For flytende og doble datatyper

Hvis argumentet er uendelig, er resultatet positiv uendelig.
Math.abs(Double.NEGATIVE_INFINITY) = Uendelig
Hvis argumentet er NaN, er resultatet NaN.
Math.abs(Double.NaN) = NaN

Konklusjon

På slutten av dette innlegget må du være kjent med Java Math.abs() -metoden. Du kan bruke den på forskjellige numeriske datatyper. Du kan komme over flere daglige anvendelser av denne metoden. Som alltid oppfordrer vi deg til å lære ved å øve. Inntil da, fortsett å lære og fortsett å vokse!
Kommentarer
 • Populær
 • Ny
 • Gammel
Du må være pålogget for å legge igjen en kommentar
Denne siden har ingen kommentarer ennå