CodeGym/Java Blogu/Rastgele/Java Math abs() yöntemi
John Squirrels
Seviye
San Francisco

Java Math abs() yöntemi

grupta yayınlandı

Matematikte mutlak değer fonksiyonu nedir?

Matematikte, bir sayının mutlak değeri, geçirilen sayının pozitif değerine eşittir. Mutlak değer işlevi, işareti yok sayar ve değeri onsuz döndürür. Örneğin +5'in mutlak değeri 5'tir. Oysa -5'in mutlak değeri de 5'tir. Java Math abs() yöntemi - 1

Java'da Math.abs() method() nedir?

Java.lang.Math sınıfı, parametrenin "mutlak değerini" bulmak için statik bir Math.abs(parameter) yöntemi sağlar .
Yani, herhangi bir pozitif sayıyı geçerseniz, Math.abs(5) diyelim , 5 döndürür. Negatif 5, Math.abs(-5) için sonuç aynı olur, yani; 5.

Yöntem Başlığı

public static dataType abs(dataType parameter)

İzin Verilen Veri Türleri

Java'nın abs() yöntemi, çeşitli veri türleri için aşırı yüklenmiştir . İzin verilen türler aşağıdaki gibidir.
int float çift uzun

örnek 1

public class DriverClass {
  public static void main(String args[]) {

    int number = +5;
    // Print the original number
    System.out.println("Original Number = " + number);

    // Printing the absolute value
    // Calling the Math.abs() method
    System.out.println("Absolute Number = " + "Math.abs( " + number + " ) = " + Math.abs(number));


    number = -5;
    // Print the original number
    System.out.println("Original Number = " + number);

    // Printing the absolute value
    // Calling the Math.abs() method
    System.out.println("Absolute Number = " + "Math.abs( " + number + " ) = " + Math.abs(number));

  }
}

Çıktı

Orijinal Sayı = 5 Mutlak Sayı = Math.abs( 5 ) = 5 Orijinal Sayı = -5 Mutlak Sayı = Math.abs( -5 ) = 5

Açıklama

Yukarıdaki kod parçacığında iki sayı aldık. İlk sayı pozitif bir tam sayıdır, yani +5. İkinci sayı negatif bir tam sayıdır, yani -5. Her iki sayıyı da Math.abs(number) yöntemine aktarıyoruz . Yöntem, ilgili işaretleri göz ardı ederek her iki giriş için 5 döndürür.

Örnek 2

public class DriverClass {
  public static void main(String args[]) {

    int number = -0;
    System.out.println("Original Number = " + number);
    System.out.println("Math.abs( " + number + " ) = " + Math.abs(number) + "\n");

    long number1 = -4499990;
    System.out.println("Original Number = " + number1);
    System.out.println("Math.abs( " + number1 + " ) = " + Math.abs(number1) + "\n");

    float number2 = -92.45f;
    System.out.println("Original Number = " + number2);
    System.out.println("Math.abs( " + number2 + " ) = " + Math.abs(number2) + "\n");

    double number3 = -63.7777777777;
    System.out.println("Original Number = " + number3);
    System.out.println("Math.abs( " + number3 + " ) = " + Math.abs(number3) + "\n");
  }
}

Çıktı

Orijinal Sayı = 0 Math.abs( 0 ) = 0 Orijinal Sayı = -4499990 Math.abs( -4499990 ) = 4499990 Orijinal Sayı = -92.45 Math.abs( -92.45 ) = 92.45 Orijinal Sayı = -63.7777777777 Math.abs( - 63,7777777777 ) = 63,7777777777

Açıklama

Yukarıdaki kodda, Math.abs() yöntemi için girdi olarak tamsayıya ek olarak double, long ve float değerlerini aldık . İlgili tüm değerleri tek tek Math.abs() yöntemine aktardık ve sonuçları konsolda görüntüledik.

Sınır Durumları

İşte Math.abs() yöntemini kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı istisnai durumlar .

int ve uzun veri türleri için

Argüman pozitif sıfır veya negatif sıfır ise, sonuç pozitif sıfırdır.
Math.abs(+0) = 0 Math.abs(-0) = 0
Integer.MIN_VALUE veya Long.MIN_VALUE için Math.abs() çıktısı hala negatif olan en küçük tamsayı veya long'dur.
Math.abs(Tamsayı.MIN_VALUE) = -2147483648 Math.abs(Uzun.MIN_VALUE) = -9223372036854775808

Float ve double veri türleri için

Argüman sonsuzsa, sonuç pozitif sonsuzdur.
Math.abs(Double.NEGATIVE_INFINITY) = Sonsuz
Bağımsız değişken NaN ise, sonuç NaN'dir.
Math.abs(Double.NaN) = NaN

Çözüm

Bu yazının sonunda, Java Math.abs() yöntemine aşina olmalısınız. Farklı sayısal veri türlerinde kullanabilirsiniz. Bu yöntemin birden çok günlük uygulamasına rastlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi, pratik yaparak öğrenmenizi öneririz. O zamana kadar öğrenmeye ve büyümeye devam edin!
Yorumlar
 • Popüler
 • Yeni
 • Eskimiş
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız
Bu sayfada henüz yorum yok