"Hei, Amigo!"

  Intervju spørsmål
1 Hva er JSON?
2 Hva er forskjellene mellom Java og JavaScript?
3 Hva er forskjellene mellom JSON og XML?
4 Hvilke JSON-rammeverk kjenner du til?
5 Hvilke XML-rammeverk kjenner du til?
6 Hvilke Jackson-kommentarer kjenner du til?
7 Hvilke JAXB-kommentarer kjenner du til?
8 Hva er forskjellen mellom serialisering og deserialisering i JSON?
9 Hva er bedre: JSON eller XML? Hvorfor?
10 Hva er DTO?