Nivå bestått! Gratulerer! Du har tatt ditt første skritt i å lære Java.

Du lærte hva et program er, hvordan du viser data på skjermen, hva variabler er, hva datatyper er, hva en kompilator er og hva bytekode er. Du ble også kjent med begrepet kommentarer.

Du kan løpe videre til neste nivå, eller du kan bruke 10 minutter på å konsolidere og utdype den nye kunnskapen din. Et par ekstra leksjoner vil hjelpe deg med dette.

Kodingsregler: Kraften til riktige navn, gode og dårlige kommentarer

Denne artikkelen dykker ned i emnet riktig navngivning av visse elementer. Riktige navn gjør koden lettere å lese, slik at du bedre lærer deg alle reglene helt fra begynnelsen.

Er Java bra for å lære som førstespråk? La oss utforske muligheter og snakke om fallgruver

Hvilket programmeringsspråk bør du bruke når du begynner å lære å kode? Det er et klassisk spørsmål som har vært et evig dilemma for fremtidige kodere. Siden du studerer ved CodeGym, har du sannsynligvis gjort ditt valg, men la oss forklare enda en gang hvorfor Java er det beste alternativet.