Nivå passerad! Grattis! Du har tagit ditt första steg i att lära dig Java.

Du lärde dig vad ett program är, hur man visar data på skärmen, vad variabler är, vilka datatyper är, vad en kompilator är och vad bytekod är. Du har också bekantat dig med begreppet kommentarer.

Du kan springa vidare till nästa nivå, eller så kan du ta 10 minuter på dig att konsolidera och fördjupa dina nya kunskaper. Ett par extra lektioner kommer att hjälpa dig med detta.

Kodningsregler: kraften i korrekta namn, bra och dåliga kommentarer

Den här artikeln dyker in i ämnet korrekt namngivning av vissa element. Korrekta namn gör koden lättare att läsa, så att du bättre lär dig alla regler från första början.

Är Java bra för att lära sig som förstaspråk? Låt oss utforska möjligheter och prata om fallgropar

Vilket programmeringsspråk ska du använda när du börjar lära dig koda? Det är en klassisk fråga som har varit ett evigt dilemma för framtida kodare. Eftersom du studerar på CodeGym har du förmodligen gjort ditt val, men låt oss förklara ännu en gång varför Java är det bästa alternativet.